2023 Praying for Muslims – Turkish

2023 Praying for Muslims – Turkish

22 Eylül 2023. Cuma

Bu hafta Hirodes’in kahyasının karısı Yohanna gibi olan Müslüman kadınlar için dua edeceğiz. İsa kadınlara hürmet, iyilik, şükran, saygı ve sevgiyle yaklaşıyordu. O, bazı kadınları kötü ruhlardan ve hastalıklardan iyileştirmişti. Onlardan birisi kral Hirodes’in kahyasının karısı Yohannaydı (Luka 8:1-3). Hayatındaki bu güçlü tanıklığı dikkate alarak insanları Krallığa getirmeye yardım etmek için o, birçok diğer kadınlarla birlikte İsa ve öğrencileri ile hizmet yolculuk yapmıştı. Bundan başka, Yohanna ve diğer nüfusun zengin kadınları İsa’nın hizmetini kendi bütçeleriyle desteklemişlerdi. Dua Ya Rab İsa,…

15 Eylül 2023. Cuma

Bu hafta İslam’da rasyonel düşünce hakkında dua edeceğiz. Müslümanlar hiçbir soru sormadan İslam’ın dini kurallarına körü körüne itaat etmek zorundalar. Dini metinleri eleştirerek okunması yasaktır. Çoğunluk Müslüman okulları Kur’anı ve diğer materyalleri ezberlemeyi tercih ederler. Temel İslam dinle ilgili soruları reddediyor, “düşünmek kafir olmaktır” kabul ediliyor[1]. Yani, insan soru sormamalı ve tartışmamalı, sadece kabul etmeli. Rasyonel düşünce “eşeğe” benzetiliyor; onun üzerinde sadece kralın sarayına kadar gide bilirsiniz. İçeri girmek için onu kapıda bırakmanız gerekir. İslam kralın sarayıdır. [İslam’a] Allah’ın dinine…

8 Eylül 2023. Cuma

Bu hafta Müslüman ülkelerindeki film yapımcıları için dua edeceğiz. Dünyanın birçok ülkelerinde ve birçok dillerde filmler çekiliyor. Film yapımcıları kültürlerin gelişmesinde ve tekrar kuruluşunda etkili oluyorlar. İster uzun metrajlı filmler ister belgeseller, isterse de başkası olsun, insanlarda bir izlem bırakıyor. Çocuklar ve gençler film karakterlerinin eylemlerini, davranışlarını, giyim tarzlarını, dilini ve benzeri şeyleri taklit ediyorlar. Bu filmlerde yer alan çok sayıda insanın etki çemberini hayal etmek zordur. Ekrandaki şiddet insanların duyularını köreltiyor, vahşeti yüceltir; cinsel ilişkilerle ilgili ayrıntılar cinsel ilişkilerde…

Freitag, 1. September 2023

Diese Woche beten wir für christliche Dienstmädchen und Diener, die in moslemischen Häusern angestellt sind. In den letzten Jahren haben die Menschen in mehreren moslemischen Ländern aufgrund des Ölvorkommens und anderer Einkommensquellen einen übermäßigen Wohlstand erlebt. Die Zeichen eines solchen Wohlstands sind palastartige Häuser, extravagante Autos, eine Fülle von Hausangestellten und so weiter. Viele wohlhabende Familien sind extrem abhängig von ausländischen Hilfskräften in ihren Häusern geworden. Einige Arbeiter kommen aus Ländern, die Freiheit oder relative Freiheit für das Evangelium haben,…

1 Eylül 2023. Cuma

Bu hafta Müslüman evlerinde çalışan Hristiyan hizmetçiler için dua edeceğiz. Son yıllarda bazı Müslüman ülkelerinde insanlar petrol dolarları ve diğer gelir kaynaklarından dolayı gereğinden fazla zenginleşmişler. Onlar saraylar, şaşalı arabalar, çok hizmetçilerle sahiptiler. Birçok zengin aileler evleri için yurt dışından getirilen işçi gücüne bağlı duruma gelmişler. Bazı hizmetçiler, Müjde için özgürlüğe kavuşan Filipin, Hindistan, Siri-Lanka ve Tayland gibi ülkelerden geliyorlar. Kutsal Kitapta esir alınan Aram ordusunun komutanının evinde hizmetçi olan bir kızın hikayesinden bahsediliyor. O kendi patronuna alçakgönüllülükle, ancak etkili…

25 Ağustos 2023. Cuma

Bu hafta İslam’ın Baba Tanrı anlayışını ret etmesi hakkında dua edeceğiz. İsa’dan başka hiçbir peygamber veya kâhin, kral veya büyük lider bize Tanrıya Babamız olarak seslenmeyi öğretmeye cesaret etmemişlerdir. Sadece O bize Yaratanımız olan Tanrıya Baba adını söylemeği öğretti. Eski-Antlaşmada bu ilişki hakkında sadece birkaç defa bahsediliyor (örneğin, Çıkış 4:22-23; 2 Samuel 7:14). Ama İncil de 165 defa konusu geçiyor. İsa Tanrının babamız olduğunun önemini bize anlatmak istiyordu. Bu, sadece bir inanç değil. Bu, Mesih’teki yeni yaşamımızın temelini oluşturan ve…

18 Ağustos 2023. Cuma

Bu hafta Müslüman halkının inanç ve deneyimleri hakkında dua edeceğiz. Müslümanlar çoğunlukla hayatta karşılaştıkları durumlarla baş edebilmek için şeytani dünya ile meşgul oluyorlar. Eğitimli-eğitimsiz, zengin-fakir bu ya da diğer şekilde halk inanç ve adetleri ile meşguldür. Buna ruhlar ve cinlerle ilişki kurmak, vefat etmiş evliyalardan yardım istemek, sihirbazlık, büyücülük, kehanette dahildir. Bu kişiler muskalar, alametler ve tespihler kullanıyorlar. Onlar kutsalların mezarlarını ziyaret ediyor, kum üzerinde şarki söyleyip yılan sihirleri ile meşgul oluyorlar. İnsanlar yön ve kutsamalar almak, büyü yapmak ya…

11 Ağustos 2023. Cuma

Bu hafta Müslüman anlayışında Tanrının güvenilirliği hakkında dua edeceğiz. Tanrı güvenilmez mi? İnsanları aldatır mı? İslam bunu öğretiyor. Kur’an da Tanrının hileli olduğu söylenir: “Onlar hileli idiler, Allah da hileliydi. Ancak Tanrı düzenbazların en iyisidir”[1]; “Allah’ın hilesinden yalnız zayıflar kendilerini rahat hissedebilirler”[2]. Ebu Bekir İslam’a gelen ilk adam ve peygamberin en yakın dostuydu. Daha sonra Muhammet’ten sonra ilk Müslüman halifesi oldu. Bir defasında o, bir ayağı cennette olsa bile, asla Tanrının hilesine inanmayacağına ant içti. O demek istiyordu ki, her…

4 Ağustos 2023. Cuma

Bu hafta medreseler hakkında dua edeceğiz. Gerçek anlamda medrese çocuklara İslami ve İslam’a ait dersleri öğreten okuldur. Aynı zamanda en önemli ders Kur’an’ı bütünüyle ezberlemektir. Tarih, matematik, dil ve diğer dersler de var, onlar Kur’an’ın bakış açısından öğretiliyor. Bu tür okullar camiden dışarıda çalışmak için gereken yeteri kadar bilgiyi sağlamak ve onların öğretme teknikleri ezberleme sistemine dayanıyor.  Medreseler çoğu zaman öğrencileri görüşlerinde radikal ve başkalarına karşı davranışlarında ise fanatik olmaya iten telkin yuvalarıdır. Bu okullarda okuyan erkek çocuklarının sayısı az…

28 Temmuz 2023. Cuma

Bu hafta rahman ve rahim ifadesi hakkında dua edeceğiz. Müslümanlar “Bismillahir-rahmanir-rahim” dediklerinde Müslümanlar ve birçok Hristiyanlar anlamıyorlar ki, bu, Kutsal Kitaptan alıntıdır. Bu ifade Yahudiliğin ve Hristiyanlığın Muhammet’e ilk etkisinden haber veriyor. Kutsal Kitapta bu ifadeler birkaç yerde kullanılıyor: merhametli ve lütufkar. (Çıkış 34:6); sevecen ve merhametli. (Mezmur 86:15; 103:8; Yakup 5:11); merhametli ve şefkatli (Luka 1:78). Öyle ise, bu, İslam’dan gelen bir ifade değil ve Kutsal Kitaba inanan insanların onu alıp Müslümanlara mâl etmeleri büyük yanlış! Dua Rahman ve…