2023 Praying for Muslims – Turkish

2023 Praying for Muslims – Turkish

2 Haziran 2023. Cuma

Bu hafta İslam’ın Üçlü birliği kabul etmesi için dua edeceğiz. Müslümanlar üçlü birlik doktrinini, yani Üçte Birliği kabul etmeyerek bir Allaha inanıyorlar. Onlar Hristiyanların üç Allaha ibadet ettiklerini düşünüyorlar. İslam öğretisinde, İsa Allah’ın Oğlu olamaz, çünkü Allah evlenmiyor ve dünyaya çocuk getirmiyor. Müslümanlar Kutsal Ruhun sadece bir melek olduğuna inanıyorlar. Ayrıca, İslam’da Baba Tanrıyla Kendi halkı arasında sevgi bağı yoktur. “Hristiyanlığın anahtar kelimesi Tanrının konuşuyor olmasıdır”[1]. Bu, şu demek ki; Konuşan (Baba Tanrı), denilen Söz (Oğul) ve Kelamı açıklayan (Kutsal…

26 Mayıs 2023. Cuma

Bu hafta yeni iman etmiş Müslümanların Kutsal Ruhla dolması için dua edeceğiz. İsa, Babanın yanına gitmeden önce o, Kutsal Ruhu bize teselli verici ve Liderimiz olması için göndereceğini ve Onun hakkında tanıklık etmek için bize güç vereceğini vaat etti. Bu vaat Ellinci Günde gerçekleşti. Bu hafta sonu biz Kutsal Ruhun armağanını hatırlamak için Ellinci Günü kutlayacağız. Ancak Kutsal Ruhun gücü insanları Mesih’e çekebilir ve imanlılara gündelik hayatta, müjdecilikde ve görevlerde büyük başarılar elde etmeye fırsat verebilir. Asırlar boyu Kutsal Ruh…

19 Mayıs 2023. Cuma

Bu hafta İslam anlayışı olan kadınlar için mahremiyet hakkında dua edeceğiz. İslam dinine göre, kadınlar kirli ve kendileri de erkekleri baştan çıkarmaya meyillilerdir! Ona göre de onlar kontrol altında olmalı, halka açık yerlerde bedenlerini örtmeli ve yabancı adamlarla konuşmamalılar. Aynı zamanda Müslümanlar düşünüyorlar ki, kadın hiçbir zaman evini veya toplumunu tek başına terk etmemelidir. Ona eşlik eden olmalı. İslam’da bu kişi mahrem adlandırılıyor. Mahrem bir anlamda kadını kendinden korur! Normalde mahrem ebeveyn, erkek kardeş, oğul veya himaye ettiği kadınla evlenmesine…

12 Mayıs 2023. Cuma

Bu hafta Şamuel Zvemerin mirası hakkında dua edeceğiz. Şamuel M.Zvemer (1867-1952) Müslüman ülkelerine gönderilen Amerikalı misyonerdi. Mısır, Irak, Bahreyn, Yemen, Lübnan ve Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde hizmet etmiştir. O, Müslümanlar arasında “İslam’a gönderilen elçi” ve “İncilin ateşli müjdecisi” olarak adlandırılıyordu[1]. Müslüman ülkelerine gönderilen bir misyoner olarak, işinde, araştırmalarında ve yazılarında inanılmaz başarılar elde etmişti. O, uzun yılların deneyimlerinden sonra açıkladı: “İslam’ın gücü hareketsiz oturmak, fikirleri def etmek, reformcuları susturmak, ilerlemeden nefret etmektir”. Onun sloganı şöyleydi: “Sevmeyen yaşamıyor; Mesih’in hayatını yaşayan ölmez”[2].…

5 Mayıs 2023. Cuma

Bu hafta Kralın büyükannesi olan Rut gibi kadınlar için dua edeceğiz. Rut genç yaşında dul kalmıştı. O, Moav halkındandı. İsrailli kayınvalidesi Naomi Moavı terk edip İsrail’e dönme kararı aldığında Rut onunla gitmesi için ısrar etti. O, iki halk arasında düşmanlık olduğunu bilse de, cesaretle bu seçimi yaptı. İki kadın Bet-Leheme vardıklarında bütün şehir merakla izliyorlardı. Çok geçmeden, Rut artık nüfuslu toprak sahibi olan Boazla akşam yemeyi yiyorlardı. Olaylar hızlıca gelişiyordu ve Boaz Rutla evlendi. O, sonradan kral Davut’un dedesi olan…

28 Nisan 2023. Cuma

Bu hafta Perpetua’nın mirası hakkında dua edeceğiz. Vibia Perpetua bir bebeği olan 22 yaşında güzel genç bir kadındı. O, Kuzey Afrika’nın şimdiki Tunus bölesinde, Kartaca’da yaşıyordu. Onun babası ve ailesi toplulukta saygı kazanmıştı. O aynı zamanda eğitimli bir kadındı. Roma egemenliğinin Hristiyanları ciddi şekilde takip ettikleri bir zamanda Perpetua hayatını Mesih’e adadı ve çok güçlü imanlı oldu. Bu sebepten o hapis edilip zindana atıldı, burada başkaları ile birlikte ölüm cezasına mahkûm edildi. Babası ve diğer insanlar ondan İsa’yı inkâr etmesini…

21 Nisan 2023. Cuma

Bu hafta iftar ile ilgili dua edeceğiz Müslümanlar bir ay devam eden Ramazan orucunu Müslüman ülkelerinde İd el-Fitr gibi bayramla bitiriyorlar. Artık yemeklerden ve içkiden kesinlikle imtina etmiyorlar. Kederden sevinçli hale doğru değişiyorlar. Aile üyeleri bir araya geliyorlar. İnsanlar fakirlere sadaka veriyor. Böylece, bu sevinç ve şenlik zamanında insanların kendilerini boş hissetmeleri olağandışı değil. Dua “RABbin görkemine kendi yerinde övgüler olsun! “(Hezekiel 3:12). Sen gerçek görkeme ve alkışa layık olan yegâne Allah’sın. Sen gerçek sevinç ve rahatlık kaynağısın; sen bizim…

14 Nisan 2023. Cuma

Bu hafta Kadir Gecesi hakkında dua edeceğiz Müslüman takviminde Ramazan ayının 27. gecesi “Kadir Gecesi” olarak adlandırılıyor. Bu, Muhammed peygambere Kuran’ın Cebrail meleği tarafından ortaya çıkarıldığını bildiren geceyi hatırlatıyor. Bu özel gecede Müslümanlar bu olayı kutlayarak kendilerini çok ümitli hissediyorlar. Birçoğu Kuran okumaya ve özel dualar etmeye zaman ayırıyorlar. Onlar bu gecenin 1000 aylık ibadetten daha üstün olduğuna inanıyorlar. Bazıları bu gece sürecinde görümler ve rüyalar görüyorlar. Birkaç gün sonra Müslümanlar bir aylık Ramazan oruçlarını bitiriyorlar. Dua Ey bütün bereketin,…

7 Nisan 2023. Cuma

Bu hafta Müslümanların çarmıhı ret ettikleri hakkında dua edeceğiz. Bugün biz ebedi hayata sahip olmamızın yegâne sağlayıcısı olan İsa’nın çarmıha gerilmesini anımsıyoruz. İslam İsa’nın çarmıhta ölümünü inkâr ediyor. Kur’an Onun hiç çarmıha gerildiğini, ölmediğini ve aksine, Allah’ın onu diri olarak göklere aldığını bildiriyor. Müslümanlar bunu düşünüyorlar ki, Allah böylesine iyi peygamber olan İsa’nın başkalarının günahları için çarmıhta böyle rezalet durumda ölmesine izin vermez. Müslümanlar insanların günahlı doğasının ne kadar ağır olduğunu göremiyorlar, bunun içindir ki, kurtulmak ihtiyacını ret ediyorlar. Onlar…

31 Mart 2023. Cuma

Bu hafta biz dua edeceğiz ki, Müslüman şehirleri Mesihi hoş karşılasınlar Önümüzdeki pazar günü Batı Hristiyan dünyası Palmiye Pazarını kutlayacaklar. Biz İsa’nın zaferle, ancak alçakgönüllülükle eşek üzerinde Yeruşalim’e girdiğini hatırlıyoruz. Cemaat sevincini ifade etmek istiyorlardı. Hurma dallarını alıp giysilerini yola sermiş, Onu karşılamaya çıkmışlardı. Onlar alkış ve yücelterek seslerini yükselttiler. Zafer kazanıp evlerine dönen kahramanlar ve krallar böyle karşılanırdı. Dua Rab İsa Mesih, Görkemli ve Güçlü Kurtarıcı, Sen bize lütufkar olmak için Kendini alçalttın. Sen bizim Kurtarıcımız olmak için eğildin.…