Bu hafta

Kuru Kemikler vadisi

için dua edeceğiz.

Allah’ın Ruhunun gücüyle Hezekiel peygamber görüntüde ölü, kuru kemiklerle dolu bir vadiye götürüldü. (Hezekiel 37). Müslümanlarla çalışan birçoğumuz Müslüman dünyasını kuru kemikler vadisi gibi görüyor. Orada hayat, nefes, hareket, sevinç yoktur. Ancak ölüm var. Öyle ki, biz dua ediyoruz, peygamberlik ediyoruz ve inanıyoruz ki, Rabbin Ruhu o ölü kemiklerin içine girecek ve onlar Kutsal Kitaba inanan, Allaha ibadet eden, Mesihi yücelten, Ruhla dolu insanların güçlü ordusuna dönüşecekler!

Dua

Ey yerin ve göğün Hükümdarı, Yüce mucizeler Allah’ı, ben senin önüne geliyorum, çünkü sen benim de Göksel babamsın!

İnanıyorum ki, Müslümanların insanlık tarihinde hiçbir zaman benzeri görülmemiş bir ölçekte senden hayat nefesini tatma zamanı geldi. Çevremizde kalplerimizin düşmanı tarafından mahvedilmiş çoğu sayıda ruhça ölü insanların iskeletleri ve parçaları var.

Ey yaşayan Allah’ın Ruhu, kuru kemiklerden ibaret İslam vadisine üfle ve onlara Rab İsa Mesih’te hayat ver. Onlara ruhsal beden ve sinir hücreleri ver ki, diri olan Allah’ın çocukları olsunlar. Onlara imanlarında güçlü durmak için ruhsal destek ver.

Allah’ın Krallığına gelmeleri mümkünsüz görünen bir halka Kendi Ruhunu gönder. Zaferini koru ve bu tür ümitsiz seslerin yanlış olduğunu göster!

Ey kuru kemikler, Rabbin sözünü işitin! Rab bu kemiklere şöyle diyor: Ben sizin içinize ruh koyacağım ve siz dirileceksiniz. (Hezekiel 37:4-5).

Ya Rab Allah, içimizdeki kudretine göre istediğimizden veya düşündüğümüzden daha fazlasını yapa biliyorsun. Toplulukta ve İsa Mesih’te Sana sonsuzlarca yücelik olsun. Âmin. (Efesliler 3:20-21).

Tanrının vaadi

“Rüzgâra peygamberlik et; ey insanoğlu peygamberlik et ve ona de ki: ‘Egemen RAB şöyle diyor: Gel, dört yandan es. Bu öldürülmüşlerin üzerine üfle ki canlansınlar.’’  Böylece bana verilen buyruk uyarınca peygamberlik ettim. Onların içine soluk girince canlanıp ayağa kalktılar. Çok, çok büyük bir kalabalık oluşturuyorlardı. (Hezekiel 37:9-10).