Bu hafta

Bekaa (Ağlayış) vadisi

hakkında dua edeceğiz.

Yeruşalim’e giderken hacılar Rabbin mabedinin batı kapısından Kutsal Şehre girmek için Bekaa vadisinden geçtiler. Bekaa susuz, kuru bir vadiydi. Allah onlara vaat etti ki, onu yağmur suları ile örtülmüş bir alana çevirecek, oraya çeşmeler, bol yeşillik ve ağaçlarla kutsanacak.

İmanlılar topluluğu için İslam dünyası susuz, meyvesiz, güneş altında yakılmış kum ve kayalık bir vadiye benziyor. Ancak bu hafta biz değişiklik için dua ediyoruz ki, Tanrının Kutsal Ruhu İslam’ın tozlu ovalara göksel yağmurunu yağdırsın ve bu harabe vadiyi İsa’nın tacında değerli kalplerle dolu büyük meyve toprağına çevirsin.

Dua

Göksel Babamız, Rab Allah’ımız, Mısırda İsrail evlatlarının acılarını gördün. Sen onların feryadını işittin ve onları kurtarmak ve özgür kılmak için yeryüzüne indin. (Çıkış 3:7-8). Bugün İslam çocukları için sana yalvarıyoruz. Onlar Mesih’ten uzakta, acı içindeler.

Ancak, sen onları seviyorsun ve onları önemsiyorsun. Sen onların refahı için çalışıyorsun. Onları düşmanın kurduğu tuzaktan özgür kıl, Yüce Allah. Mesih onların Rabbi ve Kurtarıcısı, kayası, kalesi ve sığınağı olsun.

İsrail oğullarını çölde gündüz onlara yol göstermek için bulut sütunu ile, geceleri ise yollarına ışık olması için ateş sütunu ile götürdüğün gibi, dua ediyorum ki, İsmail evlatlarını da Golgota nuru ile doğru yola yönlendiresin ve İsa’nın adına hamtlar sunmak için tehlikesiz halde Tanrının tahtına götüresin.

Ey diri Tanrının Kutsal Ruhu, bu hafta birçok Müslümanı Mesih’in Krallığına getir. Onların yasını ve feryadını şenliğe ve sevince çevir. (Mezmur 30:11), karanlığını nura, karanlığını günışığına çevir. (Yeşaya 58:10).

Rabbimizin ve Kurtarıcımızın sevgili adıyla. Âmin.

Tanrının vaadi

Ağlayış vadisinden geçerken orasını kaynaklar yeri ederler; İlk yağmur da onu bereketlerle kaplar. (Mezmur 84:6).