Bu hafta

Akor vadisi

hakkında dua edeceğiz.

Ahan Yeşua’nın zamanında İsrail ordusunda hizmet ediyordu. Tanrının halkı düşmanlarına karşı savaşta galip geldikten sonra, o, Rabbe adanan ganimetin bir kısmını çaldı. Onun bu davranışı kendini ve halkını belaya, felakete ve yıkıma gitmesine sebep oldu. Ceza olarak, o, felaket vadisi anlamına gelen Akor vadisi olarak adlandırılan bölgede taşlanarak öldürüldü. (Yeşu 7:24-26).

Aslında, şeytan büyük bir halkı, kendini Mesih’e adamış olan bir grup insanı kaçırmış. Tanrı bu faciayı ortadan kaldırıp Müslümanları sevimli Oğlunun Krallığına getirebilir.

Dua

Tarihin Tanrısı, olayların Baş Mimarı, dua ediyoruz ki, gücünü ve ihtişamını göster. Çarmıh sayesinde kutsal cesaretle senin önüne geliyoruz. Senin önünde sevinçle eğiliyoruz. Senin lütfuna ve merhametine layık olmadığımızı itiraf ediyoruz.

Biz güçlü düşmanımıza karşı dua ediyoruz. Ama Sen Yüce Rab ve Kralsın. Şeytan ona ait olmayanı ele almış. Müslümanları tutsak etmiş. İsa’dan uzak oldukları için düşmanın hakimiyeti altındalar.

Göklerden bakıp Müslüman çocuklarının acınası durumunu gör. Onlara merhamet et ve onları tek Kurtarıcı ve Rab olan Mesih’e iman etmeleri için Ruhunu onların üzerlerine gönder.

Onları yaradan Tanrıya, gerçek Tanrıya, Kurtarıcılarına doğru yüzlerini çevirsinler. Onları özgür kıl, ey Yüce Kurtarıcı. Kelamında bize verdiğin vaadi yerine getir ki, Şaron sürülerin otlağı ve Felaket vadisi hayvanların, seni arayan halkın rahatladığı yer olsun. (Yeşaya 65:10).

İsa’nın ismiyle. Âmin.

Tanrının vaadi

Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. (Yuhanna 10:10)

…Akor Vadisi’ni bir umut kapısı yapacağım. (Hoşea 2:15).