Bu hafta

Bereket vadisi

hakkında dua edeceğiz.

Allah’ın isteğiyle ve hiçbir savaş olmadan İsrail kralı düşmanları üzerinde büyük zafer aldı. Onlar çoklu mal-Para, giysi, teçhizat ve değerli eşyalar götürdüler. Bundan sonra onlara yardım eden Rabbi yüceltmek için vadiye toplandılar. Onlar toplandıkları yeri Bekaa vadisi adlandırdılar, bu da Bereket vadisi demektir. (2 Tarihler 20:20-26-da hikâyeyi okuyun).

Gelin bu hafta duamızı Yaratanımız ve Kurtarıcımız olan Yüce Tanrıyla özel bir buluşmaya dönüşsün, Ondan Müslüman toplumlarını Bereket vadilerine dönüşmesini diliyoruz!

Dua

Melekler huzurunda yüzlerini ve ayaklarını örttüğü ve önünde ibadet ettikleri Yüce Rab Allah, kutsal, kutsal, kutsal, Oğlun İsa Mesih’in adıyla senin yanına geliyorum. Yollarınla gittiğim zaman bana yol göstermek için ışığını ve gerçeğini gönder. Senden uzak olan ve günah içinde kaybolmuş insanlara dua etmek için bana sevgi ve azim ver.

Dua ediyorum ki, dünyanın birçok şehirlerinde yaşayan Müslümanları Mesih’e tapınan, Kutsal Ruhla dolu insanlara dönüştüresin. Ve dua ediyorum ki, onların dini ve siyasi liderleri senin mucizevi işinin bir parçası olsunlar. O toplulukların her biri “Bereket vadisi” olarak adlandırılsın.

Dua ediyorum ki, Krallığına devlet memurları, şirket rehberleri, sade insanlar, zengin insanlar, fakirler, genç ve yaşlı, eğitimli ve eğitimsiz gibi bütün sınıflardan olan Müslümanları davet edesin. Topluluğunu Müslümanlar arasında kur.

Bize Mesih’te gökteki her tür ruhsal nimetle bereketliyen Allaha – Rabbimiz İsa Mesih’in Babasına alkış olsun! (Efesliler 1:3). Âmin.

Tanrının vaadi

Duanı işittim (2 Krallar 19:20).