Bu hafta

Şeyh Muhammet Mansur’un

mirası hakkında dua edeceğiz.

Muhammet Mansur İslam okullarından mükemmel notlarla mezun olmuştu. Daha sonra Mısırın güneyindeki Suhak camisinin mollası oldu. Bir süre sonra İslam okulunun temelini koydu.

Nedense, o, “Hristiyanlığı” yok etmek kararı aldı. Bunun için o, Kutsal Kitabı okuyarak kendini hazırlıyordu. Ancak o, Tanrının sözünü okudukça gerçeği keşfetti. Şüpheler, karışıklık ve endişeyle mücadele ederek karar aldı ki, Mesih dünyanın Kurtarıcısıdır.

Çevresindekiler ve ailesi öfkeyle ona isyan ettiler, ancak vaftiz olmak için Kahire’ye gittiğinden onu bulamadılar. Daha sonra amcası onun ardınca gidip onu öldürmek istemiş. Mucizevi şekilde ona hiçbir zarar gelmemiş. O, cesaretle amcasıyla Müjdeyi paylaşmıştı ve sonra nazikçe onu tren istasyonuna kadar yolculamıştı.

Şeyh Mansur bir zamanlar yok etmeye çalıştığı Müjdenin vaizi oldu. Uzun yıllar o, bütün Mısırı gezerek hem Müslümanları hem de Müslüman olmayanları Rab Mesih’e getiriyordu. O hatta erkek kardeşi Kamili de Mesih’e getirmiştir. Ben üniversite öğrencisi iken Kâmil Mansur’un Yakın Doğu’nun en büyük topluluğunda defalarca dua hizmetlerine önderlik ettiğini duymuştum.

Dua

Göksel Babamız, lütfun için çok minnettarız! Yolların akıl almaz, sevgin derindir. Şeyh Muhammet Mansur’un hayatı ve mirası için sana minnettarız. Onun gibi insanların daha çok olmasını istiyoruz!

Bize İsa Mesihi, Kurtarıcı ve Rabbi müjdelemek için Mansur’u cami minberinden topluluğun başkanlığına götüren cesareti ver. Bize onun gibi bilgelik ve nezaket ver ki, Müslümanlara hakaret etmeden, uysallık ve nazikçe onları İsa’nın çarmıhına taraf götürelim.

Etkili müjdeciler olmak ve Rab İsa’nın sayısız Müslümanların hayatını nasıl değiştirdiğini görmek için bizi Kutsal Ruhunla mesh et. Âmin.

Tanrının vaadi

“Efendisi ona, ‘Aferin, iyi ve güvenilir köle!’ dedi. ’Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin, ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl!’ (Matta 25:21).