2023 Praying for Muslims – Western Armenian

2023 Praying for Muslims – Western Armenian

Ուրբաթ, Յունիս 2, 2023

Այս շաբաթ մենք պիտի աղօթենք Իսլամութեան կողմէ Երրորդութեան Մերժուելուն Մասին Իսլամները կը հաւատան մէկ Աստուծոյ, որուն մէկութիւնը թոյլ չի տար, որ Երրորդութեան վարդապետութիւնը, այսինքն՝ երեք Անձ Մէկ հոգիի մէջ, ընդունուի: Անոնք ունին այն սխալ համոզումը, որ քրիստոնեաները երեք աստուած կը պաշտեն: Իսլամական կրօնքը կ’ըսէ, որ Յիսուս չի կրնար Աստուծոյ Որդին ըլլալ, քանի որ Աստուած չ’ամուսնանար եւ զաւակներ չի ծնիր: Իսլամները կըհաւատան, որ Սուրբ Հոգին պարզապէս հրեշտակ մըն է: Առաւել, Հայր Աստուծոյ սիրալիր յարաբերութիւնը Իր ժողովուրդին հետ բացակայ է իսլամական կրօնքին…

Ուրբաթ, Մայիս 26, 2023

Այս շաբաթ մենք պիտի աղօթենք, որ իսլամութենէ դարձի եկողները լեցուին Սուրբ Հոգիով Յիսուս Հօրը քով համբառնալէն առաջ խոստացաւ ղրկել Սուրբ Հոգին, որ ըլլայ մեր Մխիթարիչը եւ Առաջնորդը եւ մեզ զօրացնէ Իրեն համար վկայելու: Այդ խոստումը կատարուեցաւ Պենտէկոստէի օրը: Այս շաբաթավերջին մենք պիտի տօնենք Պենտէկոստէի Կիրակին՝ յիշատակելու համար ԱստուծոյՀոգիին պարգեւը Եկեղեցիին: Միայն Սուրբ Հոգիին զօրութիւնը կրնայ մարդիկը քաշել դէպի Քրիստոսը եւ հաւատացեալները կարող դարձնել, որ մեծ բաներ կատարեն իրենց առօրեայ կեանքին մէջ, աւետարանչութեան եւ միսիոնարութեան ծառայութեան մէջ: Դարերու ընթացքին Սուրբ Հոգին…

Ուրբաթ, Մայիս 19, 2023

Այս շաբաթ մենք պիտի աղօթենք Կիներուն համար Մահրամի Իսլամական Գաղափարին մասին Իսլամական կրօնքին համաձայն՝ կիները խաբեբայ են, փորձութեան երթալու հակամէտ եւ անձամբիրենք տղամարդոց համար գայթակղութեան միջոց են: Ուստի պէտք է անոնց ուշադրութեամբ հետեւիլ, պէտք է անոնք ծածկեն իրենց մարմինները երբ հանրութեան մէջ են եւ պէտք չէ խօսին անծանօթներուհետ: Հետեւաբար, իսլամները կը կարծեն, թէ կինը երբեք պէտք չէ առանձինը իր տունէն կամ համայնքէն դուրս ելլէ: Ան պէտք է ունենայ ուղեկից, որպէսզի իր վրայ հսկէ: Իսլամութեան մէջ այդ ուղեկիցը կը կոչուի«մահրամ»: Ձեւով…

Ուրբաթ, Մայիս 12, 2023

Այս շաբաթ մենք պիտի աղօթենք Սամուէլ Զուէյմըրին Աւանդին Մասին Սամուէլ Էմ. Զուէյմըրը (1867-1952) ամերիկացի միսոինար մըն էր իսլամներուն: Ան ծառայած էԵգիպտոսի, Իրաքի, Պահրէյնի, Եմէնի, Լիբանանի, եւ Արաբական թերակղզիին մէջ գտնուող տարբերշրջաններու մէջ: Ան կոչուած է «Իսլամութեան առաքեալը», «Աւետարանի վառ աւետաբերը» իսլամներումէջ1: Իբրեւ իսլամներու միսիոնար՝ ան հիանալի նուաճումներ իրագործած է իր աշխատանքով, հետազօտութիւններով, եւ գրութիւններով: Տարիներու փորձառութենէ ետք ան յայտարարեց. «Իսլամութեան ուժը տեղին մէջ հանդարտ նստիլն է, միտքերը արգիլելը, բարեկարգիչները լռեցնելը, յառաջդիմութիւնը զզուելի դարձնելն է»: «Ով որ չի սիրեր, չ’ապրիր. ով…

Ուրբաթ, Մայիս 5, 2023

Այս շաբաթ մենք պիտի աղօթենք Հռութի՝ Թագաւորին Մեծ Մօր Նման Կիներու Համար Հռութը երիտասարդ տարիքին այրի դարձաւ: Ան մովաբացի էր: Երբ Նոեմին՝ անոր իսրայելացի կեսուրը որոշեց Մովաբի երկիրէն հեռանալ եւ Իսրայէլ վերադառնալ, Հռութ պնդեց իրեն միանալ: Ան քաջաբարայդ ընտրութիւնը ըրաւ, թէեւ գիտէր, որ երկու ժողովուրդներուն միջեւ թշնամութիւն կար: Երբ երկու կիները Բեթլէհէմ հասան, ամբողջ քաղաքը հետաքրքրութիւնէն շարժեցաւ: Շատ չանցած՝Հռութը ընթրիքի մը ընթացքին Բոոսի հետ էր, որ ազդեցիկ հողատէր մըն էր: Դէպքերը արագօրէն զարգացան եւ Բոոս ամուսնացաւ Հռութին հետ: Ան որդի…

Ուրբաթ, Ապրիլ 28, 2023

Այս շաբաթ մենք պիտի աղօթենք Փըրփեչուային Աւանդին Մասին Վիպիա Փըրփեչուան 22 տարեկան գեղեցիկ երիտասարդ կին մըն էր, որ մանուկ մը ունէր: Ան կ’ապրէր Քարթաժ քաղաքին մէջ, ներկայիս Թունիսի մէջ, հիւսիսային Ափրիկէ: Անոր հայրը եւ ընտանիքը իրենցհամայնքին մէջ յարգուած մարդիկ էին: Ան նաեւ լաւ կրթութիւն ստացած էր: Այն ժամանակ, երբ հռոմի իշխանութիւնները դաժանօրէն կը հալածէին քրիստոնեաները, Փըրփեչուանիր կեանքը նուիրեց Քրիստոսին եւ դարձաւ շատ ջերմ հաւատացեալ մը: Այդ պատճառով ձերբակալեցինզինք եւ բանտը նետեցին, ուր ուրիշներու հետ մահուան դատապարտուեցաւ: Անոր հայրը եւ ուրիշներանոր…

Ուրբաթ, Ապրիլ 21, 2023

Այս շաբաթ մենք պիտի աղօթենք Ծոմապահութիւնը Դադրեցնելու Տօնակատարութեան Մասին Իսլամները «Ռամատան»ի միամսեայ ծոմը կ’աւարտեն տօնակատարութեամբ մը, որ կը կոչուի «Իտ Էլ Ֆըթըր», որ իսլամական երկիրներու մէջ ազգային տօն է: Այդ ընթացքին կ’ըլլան խնճոյքներ եւտօնախմբութիւններ: Կը դադրի կերակուրի եւ խմելիքի հանդէպ ինքնազսպումը: Տրամադրութիւնը կըփոխուի մռայլէն դէպի ուրախ: Ընտանիքի անդամները միասին կը հաւաքուին: Մարդիկ ողորմութիւն կուտան աղքատներուն: Ատով հանդերձ, ցնծութեան եւ ուրախութեան այս պահին հազուադէպ չէ, որ մարդիկ իրենք զիրենքդատարկ եւ չբաւարարուած զգան: Աղօթք Օրհնեալ ըլլայ Քու վայելչութիւնդ երկինքի մէջ, ո՛վ Աստուած…

Ուրբաթ, Ապրիլ 14, 2023

Այս շաբաթ մենք պիտի աղօթենք Զօրութեան Գիշերուան Մասին Իսլամական օրացոյցին մէջ «Ռամատան» ամսուան 27-րդ օրը կը կոչուի «Զօրութեան Գիշեր»: Ատիկա կըյիշատակէ այն գիշերը երբ կարգ մը մարդոց ըսածին համաձայն Մոհամետը ստացաւ Քուրանի առաջինյայտնութիւնը Ճիպրիլ (Գաբրիէլ) հրեշտակէն: Այդ գիշեր, երբ իսլամները կը տօնեն այդ դէպքը, շատսպասողական վիճակի մէջ կ’ըլլան: Շատեր ժամանակ կը յատկացնեն Քուրանը կարդալու եւ յատուկաղօթքներ ընելու: Անոնք կը հաւատան, որ այդ գիշերը աւելի լաւ է քան հազար ամսուայ պաշտամունքը: Այս շրջանին ոմանք կ’ըսեն, որ կը տեսնեն երազներ եւ տեսիլքներ:…

Ուրբաթ, Ապրիլ 7, 2023

Այս շաբաթ մենք պիտի աղօթենք իսլամներուն կողմէ Խաչին Մերժուելուն Մասին Այսօր մենք կը յիշենք Յիսուսի խաչելութիւնը, միակ միջոցը, որով մենք յաւիտենական կեանք ունինք: Իսլամական կրօնքը կը մերժէ Յիսուսի մահը խաչին վրայ: Քուրանը կ’ըսէ, որ Ան երբեք չխաչուեցաւ, եւ թէ փոխարէնը Աստուած Զինք ողջ երկինք տարաւ: Իսլամները կը վիճին, որ Աստուած չ’արտօներ, որ Յիսուս՝ բարի մարգարէն, այդպիսի ամօթալի մահով մը մեռնի խաչին վրայ՝ ուրիշներուն գործած մեղքերուն համար: Իսլամները չեն տեսներ մարդուն մեղաւոր բնոյթը, ուստի կը մերժեն փրկութեան անհրաժեշտութիւնը(պէտքը): Իրենց համար խաչը…

Ուրբաթ, Մարտ 31, 2023

Այս շաբաթ մենք պիտի աղօթենք, որ Իսլամական Քաղաքներ Քրիստոնեայ Դառնան Գալ Կիրակի Արեւմտեան Քրիստոնէական աշխարհը կը տօնէ Ծաղկազարդը: Մենք կը յիշենք, որ Յիսուս յաղթական, բայց խոնարհաբար մտաւ Երուսաղէմ. Ան աւանակի մը վրայ հեծած եկաւ: Ամբոխը կ’ուզէր իրուրախութիւնը արտայայտել: Անոնք դուրս ելան Զինք ընդունելու՝ արմաւենիի ճիւղեր բռնած եւ իրենց հագուստները ճամբուն վրայ փռելով: Անոնք իրենց ձայնը բարձրացուցին՝ իբրեւ նշան երկրպագութեան եւ գովաբանութեան: Այդպէս կ’ողջունէին յաղթողներն ու թագաւորները երբ իրենց յաղթանակներէն կըվերադառնային իրենց երկիրը:  Աղօթք Տէ՛ր Յիսուս Քրիստոս, Փառաւոր եւ Ամենակարող Փրկիչ,…