Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 27, 2023

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 27, 2023

Այս շաբաթ մենք պիտի աղօթենք Օրհնութեան Հովիտին Մասին Աստուծոյ հրամանով եւ առանց որեւէ կռիւի, Իսրայէլի թագաւորը իր զօրքերը առաջնորդեց դէպի մեծ յաղթանակ մը իրենց թշնամիներուն դէմ: Անոնք անասուններու, հագուստի, ապրանքի եւ պատուական բաներու աւար հաւաքեցին: Յետոյ անոնք...
Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 27, 2023

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 20, 2023

Այս շաբաթ մենք պիտի աղօթենք Չորցած Ոսկորներուն Ձորին Համար Աստուծոյ Հոգիին զօրութեան տակ Եզեկիէլ մարգարէն տեսիլքի մը մէջ մեռած, չորցած ոսկորներու ձոր մըտարուեցաւ (Եզեկիէլ 37): Մեզմէ շատերը, որոնք իսլամներու հետ կ’աշխատին, կը տեսնեն իսլամական աշխարհը իբրեւ չորցած...
Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 27, 2023

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 13, 2023

Այս շաբաթ մենք պիտի աղօթենք Արտասուաց Հովիտին Մասին Դէպի Երուսաղէմ իրենց ճամբուն վրայ ուխտաւորները կ’անցնէին Արտասուաց Հովիտէն երբ անոնք Տիրոջ Տաճարին արեւմտեան դռնէն կը մտնէին Սուրբ Քաղաքը: Արտասուաց Հովիտը անջուր, չոր հովիտ մըն է: Աստուած անոնց խոստացաւ զայն...
Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 27, 2023

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 6, 2023

Այս շաբաթ մենք պիտի աղօթենք Աքովրի Ձորին Մասին Աքարը կը ծառայէր Իսրայէլի բանակին մէջ Յեսուի օրերուն: Երբ Աստուծոյ ժողովուրդը իր թշնամիներուն դէմ պատերազմին մէջ յաղթեց, ան գողցաւ աւրէն մասմը, որ պէտք է Տիրոջ նուիրէր: Անոր այս արարքը փորձանք, աղէտ եւ կործանում բերաւ իր...
Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 27, 2023

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 29, 2023

Այս շաբաթ մենք պիտի աղօթենք Շէյխ Մոհամետ Մանսուրին Աւանդին Մասին Մոհամետ Մանսուրը գերազանցութեամբ շրջանաւարտ եղաւ իսլամական դպրոցներէն: Յետոյ անդարձաւ Եգիպտոսի հարաւային մասին մէջ գտնուող Սուհակ մզկիթին «իմամ»ը (ղեկավարը): Հետագային ան հիմնեց իսլամական դպրոց մը: Ձեւով...