2023 Praying for Muslims – Western Armenian

2023 Praying for Muslims – Western Armenian

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 22, 2023

Այս շաբաթ մենք պիտի աղօթենք իսլամ կիներու համար ինչպէս՝ Յովհաննան՝ Հերովդէսի Առեւտուրի Վերակացուին Կինը Յիսուս կիներուն հետ կը վարուէր յարգանքով, ազնուութեամբ, գնահատանքով, պատիւով եւ սիրով: Ան բժշկեց կարգ մը կիներ չար ոգիներէ եւ հիւանդութիւններէ: Այդ կիներէն մէկն էր Յովհաննան՝ Հերովդէս թագաւորին առեւտուրի վերակացուին կինը (Ղուկաս 8.1-3): Գնահատելով իր կեանքին մէջ տեղի ունեցած այդ հզօր փոփոխութիւնը եւ օգնելու, որ ուրիշներն ալ Թագաւորութենէն ներս բերուին, ինք, ուրիշ շատ մը կիներու հետ, ծառայութեամբ կը ճամբորդէինՅիսուսի եւ Իր աշակերտներուն հետ: Ատոր կողքին, Յոհաննան եւ…

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 15, 2023

Այս շաբաթ մենք պիտի աղօթենք Իսլամական Կրօնքին Մէջ Բանական Մտածողութեան Մասին Իսլամներէն կը պահանջուի կուրօրէն հնազանդիլ եւ հետեւիլ իսլամական կրօնական կանոններուն՝առանց հարցականի տակ առնելու զանոնք կամ տրամախոհելու (կշռադատելու): Արգիլուած էկրօնական հատուածներու քննադատական ընթերցումը: Իսլամական դպրոցներուն մեծ մասը մեծապէս հիմնուած է Քուրանին ինչպէս նաեւ այլ նիւթերու գոց սորվելուն վրայ: Հիմնական (բոլոր իսլամներուն կողմէ ընդունուած, սովորական) իսլամական կրօնքը կը զգուշացնէ (չիքաջալերեր) կրօնքի վերաբերեալ հարցումներ հարցնելէ, հաւատալով, որ «մտածելը կը նշանակէ անհաւատ ըլլալ»1: Ուստի մէկը պէտք չէ հարցնէ կամ վիճի, այլ պարզապէս ընդունի:…

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 8, 2023

Այս շաբաթ մենք պիտի աղօթենք Իսլամական Երկիրներու Մէջ Ֆիլմ Պատրաստողներուն Համար Ֆիլմերը կ’արտադրուին աշխարհի շուրջ գտնուող բազմաթիւ երկիրներու մէջ եւ բազմաթիւ լեզուներով: Ֆիլմ պատրաստողները ազդեցիկ են մշակոյթները ձեւաւորելու եւ վերաձեւաւորելու գործին մէջ: Անկախանկէ, թէ ֆիլմերը գեղարուեստակա՞ն են, վաւերագրակա՞ն կամ այլ տեսակի, անոնք մարդոց վրայտպաւորութիւն կը ձգեն: Մանուկները եւ երիտասարդները կը փորձեն ընդօրինակել ֆիլմինտի պարներուն արարքները, վարմունքը, հագուստը, լեզուն եւայլն: Ամէն տարի իսլամական երկիրներուն մէջ կ’արտադրուին բազմաթիւ ֆիլմեր, ձայնասփիւռի եւհեռատեսիլի շարքեր: Չենք կրնար պատկերացնել մասնակցող անձերուն ազդեցութեան տարածութիւնը (սահմանը): Պաստառին վրայ…

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 1, 2023

Այս շաբաթ մենք պիտի աղօթենք Քրիստոնեայ Սպասուհիներու եւ Սպասաւորներու Համար, Որոնք Կ‘աշխատին Իսլամներու Տուներուն մէջ Վերջին տարիներուն շարք մը իսլամական երկիրներու մէջ մարդիկ չափազանց բարեկեցիկ կեանքկ’ապրին՝ նաւթատոլարներու եւ այլ եկամուտի աղբիւրներու շնորհիւ: Այդպիսի բարգաւաճման նշաններնեն՝ պալատի նման փառահեղ տուներ, շռայլ ինքնաշարժներ, տնային սպասաւորներու առատութիւն եւ այլն: Բազմաթիւ բարեկեցիկ ընտանիքներ չափազանց կախեալ դարձած են իրենց տուներուն համարներածուած աշխատուժէն: Կարգ մը սպասուհիներ եւ սպասաւորներ կու գան երկիրներէ, որոնք ունինազատութիւն կամ յարաբերական ազատութիւն Աւետարանին համար, ինչպէս՝ Ֆիլիփփինե անկղզիները, Հնդկաստանը, Սրի Լանքան եւ Թայլանտը:…

Ուրբաթ, օգոստոսի 25, 2023

Այս շաբաթ մենք աղոթում ենք մուսուլմանների կողմից Աստծո հայրության գաղափարը մերժելու դեմ Ոչ մի մարգարե կամ քահանա, թագավոր կամ մեծ առաջնորդ երբևէ չի սովորեցրել մեզ, որ համարձակվեն քդիմել Աստծուն որպես մեր Հոր՝ բացի Հիսուսից։ Նա է Միակը, Ով սովորեցրեց մեզ, որ անվանենք Աստծուն՝մեր Արարչին և Ստեղծողին, մեր Հայրը։ Հին կտակարանում այդ հարաբերության մասին նշվում է միայն մի քանի անգամ (օրինակ՝ Ելից 4․22,23, Բ Թագավորաց 7․14)։ Բայց Ավետարաններում այն նշվում է 165 անգամ։ Հիսուսն ուզում էր տպավորել մեր մեջ, թե որքան…

Ուրբաթ, օգոստոսի 18, 2023

Այս շաբաթ մենք աղոթում ենք Մուսուլմանների ժողովրդական հավատալիքների և սովորույթների վերաբերյալ Ձգտելով հաղթահարել այն իրավիճակները, որոնց իրենք բախվում են կյանքում, մուսուլմաններից շատ երըփորձում են հաղորդակցվել անդրաշխարհի հետ։ Թե՛ կրթվածները, թե՛ անկիրթները, թե՛ հարուստները, թե՛աղքատները այս կամ այն կերպով ներգրավված են ժողովրդական հավատալիքների և սովորույթների մեջ։Դրա օրինակներն են հոգիների և ջիների հետ հաղորդակցվելը, մահացած սրբերի օգնությունը խնդրելը, կախարդության, վհուկության և բախտագուշակության մեջ ներգրավված լինելը, հմայություններ և դյութություններ անելը։ Մարդիկ օգտագործում են հմայիլներ, նախանշաններ և թզբեհներ։ Նրանք այցելում ենսրբերի գերեզմաններ, զբաղվում են…

Ուրբաթ, օգոստոսի 11, 2023

Այս շաբաթ մենք աղոթում ենք Իսլամում Աստծո հուսալիության գաղափարի վերաբերյալ Աստված անվստահելի՞ է։ Նա խաբո՞ւմ է մարդկանց։ Իսլամը հենց այսպես է սովորեցնում։ Ղուրանն ասում է, որ Աստված խորամանկ է․ «Նրանք խորամանկ էին, և Աստված էր խորամանկ։ Բայց Աստված լավագույնն էնրանցից, որ խորամանկ են»[1], նաև «Միայն կորուստներ կրող մարդիկ են, որ չեն զգուշանում Աստծո խորամանկությունից»[2]։ Աբու-Բաքրն իսլամն ընդունած առաջին տղամարդն էր և Մարգարեի ամենամտերիմ գործակիցը։ Ավելի ուշնա դարձավ առաջին մուսուլման խալիֆը՝ Մուհամմադից հետո։ Մեկ անգամ նա երդվում է, որ երբեք չիվստահելու…

Ուրբաթ, օգոստոսի 4, 2023

Այս շաբաթ մենք աղոթում ենք Մեդրեսեների վերաբերյալ Ըստ էության, մեդրեսեն դպրոց է, որտեղ երեխաներին դասավանդում են իսլամը և իսլամին վերաբերող առարկաներ։ Այնուամենայնիվ, ամենակարևոր առարկան ամբողջ Ղուրանը անգիր սովորելն է։ Պատմությունը, մաթեմատիկան, լեզուները և այլ առարկաներ ուսուցանվում են խիստ նեղ ղուրանականmտեսանկյունից։ Նման դպրոցների կրթությունը բավական չէ մզկիթից դուրս որևէ աշխատանքի համար, ևդրանց ուսումնական մեթոդները հիմնված են մեխանիկական հիշողության համակարգի վրա։ Մեդրեսեները հաճախ գաղափարախոսություններ ներշնչելու օջախներ են, որոնք ազդում են աշակերտների վրա՝ փոխանցելով նրանց արմատական աշխարհայացք և մոլեռանդ վարք մարդկանց հանդեպ։ Այս…

Ուրբաթ, Յուլիս 28, 2023

Այս շաբաթ մենք պիտի աղօթենք Գթածը, Ողորմածը Արտայայտութիւններուն Մասին Երբ իսլամները կ’ըսեն.  «Գթած, ողորմած Աստուծոյ անունով», բոլոր իսլամները եւ բազմաթիւքրիստոնեաներ չեն գիտեր, որ ասիկա Աստուածաշունչէն առնուած է: Այս արտայայտութիւնը ցոյց կու տայհրեական կրօնքին եւ քրիստոնէութեան սկզբնական ազդեցութիւնը Մոհամետին վրայ: Ահա այս զուգադրութեան կարգ մը օրինակները Աստուածաշունչէն՝ ողորմած ու բարերար (Ելք 34.6). բարեգութ ուողորմած (Սաղմոսաց Գիրք 86.15, 103.8: Յակոբոս 5.11). գթած եւ ողորմած (Ղուկաս 1.78): Ուստի ասիկաիսլամական խօսք չէ, եւ Աստուածաշունչին հաւատացողներուն համար մեծ սխալ կ’ըլլայ անկէ հրաժարիլըեւ զայն իսլամներուն յանձնելը:…

Ուրբաթ, Յուլիս 21, 2023

Այս շաբաթ մենք պիտի աղօթենք Թաքիյա Հասկացողութեան Մասին «Թաքիյա»-ի հասկացողութիւնը թոյլ կու տայ, որ իսլամները ոչ-իսլամները խաբեն: Այս բառը կընշանակէ մոլորեցնել, կեղծել կամ խորամանկել1: Ուստի իսլամ մը, որ իր կրօնքին պատճառով ինքզինք վտանգուած կը զգայ, կրնայ ուրանալ որեւէ բան, որ կրնայ զինք վտանգի մէջ դնել, նոյնիսկ իրհաւատքը2: «Թաքիյա»-ն հիմնուած է Քուրանի համարներուն վրայ ինչպէս՝ «Թող հաւատացեալները չընդունինանհաւատներուն իբրեւ աջակից … բացի եթէ կը կը վախնաս, որ քեզ վտանգի մէջ դնեն» (Քուրան 3.28, Նոպըլ Թրանսլէյշըն տարբերակէն, էջ 71): Իսլամ մեկնաբանները այս…