جمعه ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳

جمعه ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳

این هفته در مورد وادی برکت دعا می‌کنیم به فرمان خدا و بدون درگیری، پادشاه اسرائیل سپاهیان را به پیروزی عظیمی بر ضد دشمن رهبری نمود. آنها غنائم فراوانی از گله، لباس‌ها، ابزار و اشیای ارزشمند به‌دست آوردند. بعد در وادی جمع شدند تا خداوند را به‌خاطر کمکش متبارک بخوانند....
جمعه، ۲۰ اکتبر ۲۰۲۳

جمعه، ۲۰ اکتبر ۲۰۲۳

این هفته در مورد وادی استخوان‌های خشک دعا می‌کنیم حزقیال نبی به قوت روح خدا، در رویا، به وادی استخوان‌های خشک مردگان برده شد (حزقیال ۳۷). بسیاری از ما که با مسلمانان کار می‌کنیم، جهان آنها را وادی استخوان‌های خشک می‌دانیم. بدون حیات، هوا و حرکت؛ از شادمانی هم خبری...
جمعه، ۲۰ اکتبر ۲۰۲۳

جمعه، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳

این هفته در مورد وادی بَکا دعا می‌کنیم زائران سر راه خود به اورشلیم، برای ورود به شهر مقدس از طریق دروازهٔ غربی معبد خداوند از وادی بَکا عبور می‌کردند. بَکا، وادی بی‌‌آب و خشکی بود. خدا به آنها وعده داد که به آبادی‌ای بروند که پر از برکه‌های آب باران است و آن را با...
جمعه، ۲۰ اکتبر ۲۰۲۳

جمعه، ۶ اکتبر ۲۰۲۳

این هفته در مورد وادی عَخور دعا می‌کنیم عخان در دوران یوشع، در سپاه اسرائیل خدمت می‌کرد. پس از این که قوم خدا در جنگ علیه دشمنان خود پیروز شدند، او برخی از غنائم را که باید به خدا تقدیم می‌شدند، دزدید. کار او باعث مشکلات، سختی‌ها و نابودی خودش و قومش شد. به عنوان...
جمعه، ۲۰ اکتبر ۲۰۲۳

جمعه، ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۳

این هفته در مورد میراث «شیخ محمد منصور» دعا می‌کنیم محمد منصور از فارغ‌التحصیلان ممتاز مدرسهٔ اسلامی بود. او بعدها امام مسجدی در سوهاج در جنوب مصر شد و مدرسه‌ای اسلامی را تاسیس نمود. او احساس می‌کرد باید «دین مسیحیان» را نابود کند. پس این کار را با خواندن کتاب‌مقدس...