این هفته در مورد وادی عَخور دعا می‌کنیم

عخان در دوران یوشع، در سپاه اسرائیل خدمت می‌کرد. پس از این که قوم خدا در جنگ علیه دشمنان خود پیروز شدند، او برخی از غنائم را که باید به خدا تقدیم می‌شدند، دزدید. کار او باعث مشکلات، سختی‌ها و نابودی خودش و قومش شد. به عنوان مجازات نیز وی در منطقه‌ای به نام وادی عَخور که به معنای وادی فاجعه یا مصیبت است، سنگسار شد (یوشع ۲۴:۷-۲۶).

شیطان ملت بزرگی را ربوده است، قومی که باید به مسیح تقدیم می‌شدند. خدا می‌تواند این فاجعه را معکوس کند و مسلمانان را به پادشاهی پسر محبوبش بیاورد.

دعا

خدای تاریخ، معمار رویدادهای آن، دعا می‌کنیم که قدرت و جلال خود را نمایان کنی. با جسارتی مقدس، به واسطهٔ صلیب به تو نزدیک می‌شویم. با شکرگویی شادمانه، در حضور تو سر تعظیم فرود می‌آوریم. اعتراف می‌کنیم که لایق لطف و فیض تو نیستیم.

علیه قدرت دشمن دعا می‌کنیم، ولی تو خداوند قادر و پادشاهی. شیطان، آنچه را که متعلق به توست، غصب کرده و مسلمانان را به‌ بردگی گرفته است؛ چون از عیسی دورند و تحت سلطه و اختیار دشمن‌اند.

از آسمان به آنها نگاه کن و مصیبت فرزندان اسلام را ببین. بر آنها رحم کن و روحت را برای قانع کردن آنها بفرست و آنها را در کمال مصونیت به سوی مسیح، یگانه منجی و خداوند، هدایت نما.

دعا می‌کنم که به سوی خدای خالق، خدای حقیقی و ولّی خود، بازگردند. ای منجی اعظم، آنها را آزاد کن. وعده‌ای که در کلام خود به ما دادی را محقق نما، چون گفتی برای قومی که تو را می‌جویند، شارون چراگاه گله‌ها خواهد شد، و وادی عَخور، استراحتگاه رمه‌ها خواهد بود (اشعیا ۱۰:۶۵).

به خاطر نام عیسای مسیح. آمین.

وعده

«دزد نمی‌آید جز برای دزدیدن و کشتن و نابود کردن؛ من آمده‌ام تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به فراوانی بهره‌مند شوند… وادی عَخور را به دروازهٔ امید بدل خواهم کرد.» (یوحنا ۹:۱۰؛ هوشع ۱۵:۲).