2023 Praying for Muslims

2023 Praying for Muslims

33 years ago…

A BIT OF HISTORY

We had just finished supper. I was scheduled to fly from France to Sweden the next morning where a week of preaching on radio awaited me. So, I decided to have one more look at my sermons to finish “polishing” them. However, something else kept grabbing my attention. The Lord was talking to me. Ideas were flowing very fast. I got to my computer and started writing. When I finished, it was midnight, and I had the first few prayers of what would become this yearly Prayer Guide of Intercession. Several weeks later, the first edition of “Praying for Muslims” was on its way to press. Yes, that was 33 years ago.

My goal in writing and publishing this Prayer Guide is to raise up an army of serious-minded intercessors. I believe that hundreds of millions of Muslims will come to the Kingdom of Christ! Yet, we need to pray to see that breakthrough take place. Prayer is our duty and privilege. Are we committed enough to carry out that duty? Are we worthy of the great honor of praying?

-Sobhi Malek, editor

P.S. I praise the Lord for his grace in writing this Prayer Guide all these years. I praise him also that you, prayer warrior, use this tool to intercede for the lost.

جمعه، ۲۴ مارچ ۲۰۲۳

این هفته در مورد روزه اسلامی دعا می‌کنیم در همین روزها، مسلمانان روزهٔ یک ماههٔ خود را در ماه رمضان شروع می‌کنند و تقویم مسلمانان بر اساس سال قمری و دارای ۳۵۴ روز است. پس هر سال، ماه رمضان ۱۱ روز زودتر از سال قبل فرامی‌رسد. مسلمانان در طول این ماه از سحرگاه روزهٔ خود را شروع می‌کنند. از خوردن، نوشیدن، سیگار کشیدن، استشمام بوهایِ تند و روابط زناشویی دوری می‌کنند. هر روز بعد از غروب خورشید، روزهٔ خود را…

Cümə, 24 mart 2023-cü il

Bu həftə İslamdakı oruc barədə dua edəcəyik Bu mövsümdə müsəlmanlar bir ay oruc tuturlar. Bu orucluq ayının adı Ramazan ayıdır. Müsəlman təqvimi cəmi 354 gündən ibarət olan qəməri ilinə əsaslanır. Beləliklə, hər il bir ay davam edən orucluq ayı əvvəlki ilə nisbətən təxminən 11 gün tez başlayır. Müsəlmanlar bu ay ərzində hər gün səhərdən gün batana qədər oruc tuturlar. Onlar yeməkdən, içkidən, siqaretdən, xoş qoxulardan, evlilik münasibətlərindən çəkinirlər. Axşamlar isə bayramla iftar edirlər. Ertəsi gün səhərə qədər yeməyə icazə verilir.…

24 Mart 2023. Cuma

Bu hafta İslam’daki oruç hakkında dua edeceğiz. Bu mevsimde Müslümanlar bir ay oruç tutarlar. Bu oruç ayının adı Ramazan ayıdır. Müslüman takvimi toplam 354 günden ibaret olan ayı yılını esas alır. Böylece, her yıl bir ay devam eden oruç ayı bir önceki seneye göre yaklaşık 11 gün erken başlar. Müslümanlar bu ay içerisinde her gün sabahtan gün batımına kadar oruç tutarlar. Onlar yemekten, içkiden, sigaradan, hoş kokulardan, evlilikteki cinsel ilişkilerden kaçınırlar. Akşamları ise iftarlarını açarlar. Ertesi gün sabahına kadar yemek…

Пятница, 24 марта, 2023

На этой неделе мы молимся об исламском Посте В это время мусульмане начинают месячный пост под названием Рамадан. В основе мусульманского календаря лежит лунный год, в котором всего 354 дня. Так что, каждый год этот месячный пост наступает примерно на 11 дней раньше, чем в предыдущем. Мусульмане постятся от рассвета до заката в течение всего этого месяца. Они воздерживаются от еды, питья, курения, благовоний и супружеских отношений. Каждый день после заката они прерывают пост, обычно с пиршеством. Им разрешено есть…

Venerdì 24 marzo 2023

Questa settimana preghiamo per il Digiuno islamico Durante questa stagione i musulmani iniziano il digiuno di un mese chiamato Ramadan. Il calendario musulmano si basa sull’anno lunare, che ha solo 354 giorni. Quindi ogni anno il digiuno di un mese arriva circa 11 giorni prima rispetto all’anno precedente. I musulmani digiunano dall’alba al tramonto ogni giorno durante questo mese. Si astengono dal cibo, dalle bevande, dal fumo, dall’odore di buoni aromi e dalle relazioni coniugali. Ogni giorno dopo il tramonto…

Viernes, 24 de marzo de 2023

Esta semana oramos por el Ayuno musulmán Durante esta época, los musulmanes inician el mes de ayuno llamado Ramadán. El calendario musulmán se basa en el año lunar, que solo tiene 354 días. Por ello, cada año el mes de ayuno se adelanta unos 11 días respecto al año anterior. Los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta la puesta del sol todos los días de este mes. Se abstienen de comer, beber, fumar, oler aromas agradables y mantener relaciones maritales.…

Ուրբաթ, մարտի 24, 2023

Այս շաբաթ մենք աղոթում ենք Իսլամական ծոմապահության վերաբերյալ Այս շրջանում մուսուլմանները սկսում են մեկամսյա ծոմապահություն, որը Ռամադան է կոչվում։ Մուսուլմանների օրացույցի հիմքում լուսնային տարին է, որում ընդամենը 354 օր կա։ Այնպես որ, ամեն տարի այդ մեկ ամսյա ծոմապահությունը սկսվում է նախորդ տարվանից 11 օր առաջ։ Մուսուլմանները ծոմապահություն են կատարում մինչև արևամուտը՝ ամբողջ այս ամսվա ընթացքում։ Նրանք հրաժարվում են սննդից և ըմպելիքներից, անուշահոտություններից և ամուսնական հարաբերություններից։ Ամեն օր արևամուտից հետո նրանք ընդմիջում են ծոմը, սովորաբար՝ խնջույքով։ Նրանց թույլատրվում է ուտել մինչև…

Ուրբաթ, Մարտ 24, 2023

Այս շաբաթ մենք պիտի աղօթենք իսլամական Ծոմապահութեան Մասին Այս ժամանակին իսլամները կը սկսին միամսեայ ծոմապահութեան, որ կը կոչուի «Ռամատան»: Իսլամական օրացոյցը հիմնուած է լուսնային տարուան վրայ, որ ունի ընդամէնը 354 օր: Ուստի ամէն տարի միամսեայ ծոմապահութիւնը կու գայ մօտ տասնմէկ օր աւելի կանուխ, քան նախորդ տարին: Այս ամսուան ընթացքին իսլամները ծոմ կը պահեն ամէն օր արշալոյսէն մինչեւ մայրամուտ: Անոնք կերակուրչեն ուտեր, չեն խմեր, չեն ծխեր, հաճելի բուրմունքներ չեն գործածեր, եւ ամուսնական յարաբերութիւններ չենունենար: Ամէն օր մայրամուտէն ետք անոնք կ’ընդհատեն ծոմը,…

Vendredi 24 mars 2023

Cette semaine nous prions concernant le Jeûne islamique  C’est la saison où les musulmans commencent le jeûne d’un mois appelé Ramadan. Le calendrier musulman est basé sur l’année lunaire, qui ne compte que 354 jours. Ainsi, chaque année, le jeûne d’un mois commence environ 11 jours plus tôt que l’année précédente. Les musulmans jeûnent de l’aube jusqu’au coucher du soleil tous les jours tout au long de ce mois. Ils s’abstiennent de manger, de boire, de fumer, de sentir de bons…