2023 Praying for Muslims – Western Armenian (Page 3)

2023 Praying for Muslims – Western Armenian (Page 3)

Ուրբաթ, Յունուար 13, 2023

Այս շաբաթ մենք պիտի աղօթենք Շատ Աղքատ Շրջաններու մէջ Բնակողներուն համար Այսօր մեր աշխարհին մէջ մօտաւորապէս մէկ միլիառ հոգի կը բնակի աղքատ շրջաններու մէջ: Խեղճուկեւ յաճախ թշուառ պայմաններով շրջապատուած մարդիկ իրենք զիրենք կը զգան նուաստացած եւքանդուած – չկայ հոսող ջուր, չկայ կոյուղիի համակարգ, բացի ճամբայէն, եւ չկայ մահճակալ, բացիգետնի վրայի խաւաքարտէն: Կ’ըսուի, թէ անոնց թիւը տարուէ տարի կը բարձրանայ: Թէեւ աղքատ շրջաններուն մէջ բնակողներըբոլորը իսլամ չեն, բայց անոնց մեծ մասը իսլամ է: Աղօթք Տէ՛ր Աստուած, Դուն ստեղծեցիր մարդը Քու պատկերովդ,…

Ուրբաթ, Յունուար 6, 2023

Այս շաբաթ մենք պիտի աղօթենք իսլամ Իմամներու համար, Որ Քրիստոսի Գան «Իմամ»ը իսլամ կրօնական առաջնորդ մըն է, որ կ’առաջնորդէ աղօթքը մզկիթին մէջ եւ ուրիշ կրօնականպարտականութիւններ կը կատարէ: Ան նաեւ համայնքի ղեկավար է, որ խորհուրդ եւ ուղղութիւն կու տայիր ժողովուրդին: Աւետարաններուն մէջ հրեայ քահանաները եղած են այն մարդոցմէ, որոնք մեծապէս ընդդիմացած են Յիսուսի եւ հակառակած են Անոր: Արդեօք ոեւէ մէկը կ’ակնկալէ՞, որ անոնցմէ շատերը հաւատանՅիսուսի: Բայց ատով հանդերձ, ըստ Նոր Կտակարանի պատմութեան, ճիշդ ատիկա պատահեցաւ (Առաքեալներուն Գործերը 6.7): Եկէ՛ք միասին հաւատանք,…