2023 Praying for Muslims – Turkish (Page 4)

2023 Praying for Muslims – Turkish (Page 4)

3 Mart 2023. Cuma

Bu hafta Müslümanların İsa Mesihi İyi Çoban olarak tanımaları için dua edeceğiz. Tanrının Sözünde İsa’ya farklı isimler veriliyor ve onlar farklı yollarla tanımlanıyor. Örneğin, İsa Kendini “İyi Çoban” olarak adlandırıyor. (Yuhanna 10:14). Onu, bizimle ilgilenen, bizi yeşil çayırlarda yatıran, bizi sakin suların kıyısında gezdiren, içimizi tazeleyen, doğruluk yollarında öncülük eden olarak tanımak ne büyük şereftir. (Mezmur 23:1-3). Kaybolan koyunu bulana kadar onu arayanda Odur. (Luka 15:4). Koyunları için canını veren yegâne çoban da O’dur. (Yuhanna 10:11, 15). Dua Rab İsa…

24 Şubat 2023. Cuma

Bu hafta biz Koruyucumuz olan Tanrımızı yücelteceğiz. Musa Afrikalı bir kadınla evlenmişti. Belki de ırkçılık durumundan onun ailesi mutlu değildi. Onun aleyhine konuşuyorlardı. Ama Tanrı onu savunuyordu. (Saylar 12 hikâyeyi okuyun). İnsanların sizin aleyhinize konuştuğunu ve hile yaptığını gördüğünüzde Tanrıya güvenin, çünkü O sizin savunucunuzdur. İster Mesih’in izleyicisi olduğunuza göre ister etnik köken yüzünden, isterse de başka bir şeye göre sizinle alay ederek aşağılasalar da, göklerde olan Babamız bunu görüyor ve duyuyor. Tanrı sizin haklı çıkmanızı beklemeniz için size bilgelik,…

17 Şubat 2023. Cuma

Bu hafta yeni bir yürek arayanların ilahi vahiy almaları için dua edeceğiz. Biz “kapalı kapılar arkasında” toplantı yaparken, kapı zili çaldı. Ben hemen dua ettim ve kapıyı açıp Mouldi adlı bir yabancıyı gördüm. O, Avrupa da İsa’ya iman ettiğini söyledi. Rabden istedim ki, onun gerçeği mi söylüyor, ya da Hristiyan adı altında maskelenen gizli polis olup-olmadığını bana göstersin! Kutsal Ruh beni sakinleştirdi ve ben Mouldi’yi toplantı olan odaya götürdüm. O, içeri girdiğinde ortam sessizliğe büründü. Toplantımıza dışarıdan birinin katıldığını görenler…

10 Şubat 2023. Cuma

Bu hafta sürgünde olan imanlılar için dua edeceğiz. Yeni iman etmiş Hristiyan’ın iş arkadaşı onun Kutsal Kitap okuduğunu görüp yetkililere haber verdi. Onun İsa’yı izleyen biri olduğunu öğrendiklerinde hemen onun ailesine haber verdiler ve ailesi onu öldürmek için planlar kurmaya başladı. Bu nedenle; o, zaman kaybetmeden başka ülkeye kaçtı. Mesih’e iman eden birçok Müslüman evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Onlardan bazıları miraslarını yitiriyor, fiziki ve duygusal tacizlere maruz kalıyorlar. Diğerleri ise öldürülüyorlar. Böylesine ağır cezalardan kurtulmak için birçoğu başka şehirlere…

3 Şubat 2023. Cuma

Bu hafta Müslüman topraklarına yolculuk yapacak Hristiyanlar için dua edeceğiz. Farklı ülkelerden olan Hristiyanlar dünyanın her yerine yolculuk yapıyorlar. Onların büyük kısmı Müslüman ülkelerine gidiyorlar. Kutsal Ruh bizi kaybolmuşlar için ilahi istekle doldurdukça biz Rabbimiz ve Kurtarıcımızın tanıkları olmak için nasıl büyük güce dönüşe biliriz! Ağzımızı açmak için bizde Kutsal Ruhun meshi ve cesareti olursa, Tanrının bizi ihtiyacı olan insanlara yönlendirip onlara hizmet etmek için kelimelerimizi nasıl kullandığına hayret edeceğiz. Dua Rab Allah, kendi Kurtarıcısına sadık olan ve Müslüman ülkelerine…

27 Ocak 2023. Cuma

Bu hafta dua ediyoruz ki, Orta Doğu da ki topluluklar Müslümanları Mesih’e getirmekte aktif olsunlar Yakın Doğu dünyanın her yerine oranla daha eski topluluğa sahip. Öyle ki, yedinci asırda İslam’ın toprağa saldırısı ve Müslüman imparatorluğunun genişlemesi sebebiyle bugünkü Yakın Doğu ahalisi temel olarak Müslümandır. Bu işgal ve otoriter İslam yönetimine göre Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında keskin ve anlaşılmaz bölünme olmuştur. Biz biliyoruz ki, yalnız Tanrı sevgisi bu durumu değiştirebilir. Siyaseti, dini ve milliyetçiliği bir yana bırakırsak, iki dinin halkının aynı…

20 Ocak 2023. Cuma

Bu hafta biz Müslümanlar arasında zafer kazanan imanlılar topluluğu için dua edeceğiz. İsa bize vaat verdi: “ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek.” (Matta 16:18)[1]. Eski zamanlarda şehir kapıları ihtiyarların kendi topluluklarının işlerini tartışmak için toplandıkları yerdi (Yaratılış 19:1; 23:10; Rut 4:1). Cehennemin kapıları da iblisin Tanrı’nın halkına karşı hile kurmak için kendi ruhlarını topladıkları yerdir. Biz ilan ediyoruz ki, İsa’nın Müslümanlar arasında topluma verdiği vaat yerine gelecek ve şeytanın ona karşı olan hileleri asla…

13 Ocak 2023. Cuma

Bu hafta mülteciler için dua edeceğiz. Şu anda dünyada bir milyara yakın insan kulübelerde yaşıyorlar. Kötü ve acınacak koşullar altında yaşayan insanlar kendilerini aşağılanmış ve rezil hissediyorlar– suları, kanalizasyon sistemleri yoktur, yatak yerine yerde karton üzerinde uyuyorlar. Bu insanların sayısı günbegün çoğalıyor. Onların hepsi Müslüman olmasalar’da, büyük bir kısmı Müslümanlar. Dua Ya Rab Tanrı, Sen insanları Kendi benzeyişinde yarattın ki, onlar senin ve İsa’nın adını izzetlendirsinler. Sağlıksız ve acınacak koşullarda yaşamaya mahkûm olmuş kardeşlerimiz için dua ediyoruz. İktidarda olan insanların…

6 Ocak 2023. Cuma

Bu hafta biz Mesih’e iman edecek Müslüman mollaları için dua edeceğiz Molla camide namaz kılan ve diğer dini ayinleri yerine getiren Müslüman bir hoca. Aynı zamanda halkı nasihat eden ve yön veren bir toplum rehberidir. İncil’de Yahudi rehberleri İsa’ya karşı çıkanların ve ondan nefret edenlerin arasındalardı. Onlardan birçoğunun İsa’ya iman etmesini kimse düşüne bilir miydi? Yeni-Ahit’te yazıldığı gibi de oldu. (Elçilerin İşleri 6:7). Öyleyse şuna inanalım ki, Tanrının Ruhunun gücü sayesinde on binlerce Müslüman mollaları Rab İsa Mesih’e iman edecekler.…