2023 Praying for Muslims – Turkish (Page 3)

2023 Praying for Muslims – Turkish (Page 3)

13 Ocak 2023. Cuma

Bu hafta mülteciler için dua edeceğiz. Şu anda dünyada bir milyara yakın insan kulübelerde yaşıyorlar. Kötü ve acınacak koşullar altında yaşayan insanlar kendilerini aşağılanmış ve rezil hissediyorlar– suları, kanalizasyon sistemleri yoktur, yatak yerine yerde karton üzerinde uyuyorlar. Bu insanların sayısı günbegün çoğalıyor. Onların hepsi Müslüman olmasalar’da, büyük bir kısmı Müslümanlar. Dua Ya Rab Tanrı, Sen insanları Kendi benzeyişinde yarattın ki, onlar senin ve İsa’nın adını izzetlendirsinler. Sağlıksız ve acınacak koşullarda yaşamaya mahkûm olmuş kardeşlerimiz için dua ediyoruz. İktidarda olan insanların…

6 Ocak 2023. Cuma

Bu hafta biz Mesih’e iman edecek Müslüman mollaları için dua edeceğiz Molla camide namaz kılan ve diğer dini ayinleri yerine getiren Müslüman bir hoca. Aynı zamanda halkı nasihat eden ve yön veren bir toplum rehberidir. İncil’de Yahudi rehberleri İsa’ya karşı çıkanların ve ondan nefret edenlerin arasındalardı. Onlardan birçoğunun İsa’ya iman etmesini kimse düşüne bilir miydi? Yeni-Ahit’te yazıldığı gibi de oldu. (Elçilerin İşleri 6:7). Öyleyse şuna inanalım ki, Tanrının Ruhunun gücü sayesinde on binlerce Müslüman mollaları Rab İsa Mesih’e iman edecekler.…