2023 Praying for Muslims – Turkish (Page 2)

2023 Praying for Muslims – Turkish (Page 2)

21 Temmuz 2023. Cuma

Bu hafta Müslümanların Takiye anlayışı hakkında dua edeceğiz. Takiye anlayışı Müslümanlara, Müslüman olmayanları aldatmaya izin veriyor. Bu söz yoldan çıkarmak, ikiyüzlülük veya aldatmak demektir[1]. Demek ki, dininin tehlike altında olduğunu hisseden Müslüman ona tehlike yaratabilecek her şeyi, hatta imanını bile inkâr ede bilir![2] Takiye Kur’an ayetlerine dayanır, örneğin: “Müminler kafirleri özlerine dost tutmasınlar… ancak eğer onlar tarafından tehlike hissederlerse.” (Kur’an 3:28, Şeref Tercümesi, sayfa. 71). Müslüman yorumcuları bu ayeti şöyle açıklıyor: “Eğer siz Müslümanlar Müslüman olmayan yetki altındaysanız ve kendinizi…

14 Temmuz 2023. Cuma

Bu hafta biz Hisbah anlayışı hakkında dua edeceğiz Hiç düşündünüz mü, neden bazı Müslüman babalar, erkek kardeşler ya da amcaoğulları kendi ailelerinde kadını öldürmeye hazırlardır? Cevap budur: İslam’daki Hisbah anlayışı öğretiyor ki, Allah Müslüman erkekleri ailesi, dostları ve komşuları üzerinde hâkim tayin etmiş, herkes İslam dinine bağlı kalsın ve onun bütün gereksinimlerini uygulasın. (Kur’an 9:70; aynı zamanda 3:103). Bu görevi yerine getirmek bütün bir İslam ümmetinin ve onun ayrı-ayrı üyelerinin borcudur. Hisbah Arap sözü olup, sorumluluk ve hak-hesap manasını taşıyor.…

7 Temmuz 2023. Cuma

Müslümanlar arasında hizmetçilerin günaha düşmeleri hakkında dua edeceğiz. Müslümanlara Müjdeyi iletmek, yeni imanlıları yetiştirmek ve onların toplantılarını güçlendirmek – şeytanın krallığına karşı ciddi hücumlar etmeye eşittir. İblis sakin durup onun krallığının mahvedilmesine seyirci kalmayacak. O, öfkeyle karşı atağa geçecek; onun saldırısı şiddetlidir. Onun baş vurduğu hilelerden biri Hristiyan hizmetkarları Mesih’le sağlam ilişkiye zarar veren sorunlarla meşgul etmektir. Çok tanıdık senaryodur: Hristiyan hizmetle meşgul olur ve hizmeti Allah’la ilişkiden üstün tutuyor. Onun artık İsa’nın ayakları altında yalnız sessiz oturup Allah’ın Kelamını…

30 Haziran 2023. Cuma

Bu hafta Kurban Bayramı hakkında dua edeceğiz. Bu mevsimde dünya Müslümanları Kurban Bayramı’nı (çeşitli yerlerde başka isimlerde kullanılıyor) kutluyorlar. Bu bayram İbrahim’in Allah’ın emrine itaat ederek oğlunu (İslam’a göre, İsmail) kurban etmeye hazır olduğunu hatırlatıyor. Ancak Allah bunun yerine İbrahim’e bir koç gönderdi. Bu bayram arifesinde her bir aile bir hayvan, genelde bir koyun keserler. Müslümanlar nerede olurlarsa olsunlar, ister Mekke’de hac ziyaretine gittiklerinde, isterse de dünyanın herhangi bir yerinde, dinleri onlardan hayvan kesmeyi talep ediyor. Dua Ey merhametli Allah,…

23 Haziran 2023. Cuma

Bu hafta biz Amerika’da ki Hristiyan’ların cesareti için dua edeceğiz. Amerika ilahi hükümlere göre kuruldu. Yeni halkın oluşumunda Bağımsızlık Bildirgesi, Anayasayı ve diğer bu gibi ilk belgeleri derleme yapanlar Tanrının yasasına ve Onun sözlerine dayalıydı. Ancak onlarca yıl içinde Amerikalı Hristiyanlar kendi sorumluluklarından vazgeçtiler ve ülkelerine Tanrıdan uzak bir uçuruma doğru gitmeye izin verdiler. Sonuç ne oldu? Tanrıyı ve İsa’yı alçaltan davranışlar ve açıklamalar eşliğinde gerçekleşen dünyasal işler, en tehlikelisi ise İslam’ın Amerika’da yükselişidir. Anlıyorum ki, Amerika Tanrının Krallığı değil,…

16 Haziran 2023. Cuma

Bu hafta Müslüman liderlerine tanıklık etmek için cesaret hakkında dua edeceğiz. Allah Meryem Fişer adlı hizmetçinin yüreğine yerleşti (1623-1698). O onun üzerine Kutsal Ruh aracılığıyla nur saçtı ve o, Kurtarıcı İsa Mesih’e iman etti. O, kurtuluş Müjdesini Sultan IV Mehmet’e iletmek isteği ile doluydu. O devirde o, güçlü Osmanlı İmparatorluğunun hükümdarıydı. Böylece, Meryem zor koşullarda İngiltere’den Türkiye’ye yollanıyor ve nihayet, Sultanın yanına geliyor. Bu zaman o, bakanların ve yüksek rütbeli devlet üyelerinin çevresindeki konsey toplantısındaydı. O onu büyükelçi olarak kabul…

9 Haziran 2023. Cuma

Bu hafta şeytanın hilelerine bağımlı olmadan, Tanrının Zafer Şarkısı ile dua edeceğiz. Yakın zamanda topluluğumuzun eski binasının yanında duruyordum. Her şey tamamen değişmişti. O ofisleri tadilat yapıp 500 kişilik İslam Enstitüsüne kiralayan bir iş adamına satılmıştı. Artık çarmıh yüksek kulenin tepesinden götürülmüştü. Müslüman giyiminde bir kadının topluluğun binasının ana girişini açıp içeri girmesini izledim. Ben dünya görüşümde ve çevremde çok kısıtlı bir insanım. Ben “yenilgi” sözü üzerinde düşünmeye başladım. Elbette, yanılmıştım. Birkaç saatten sonra Kutsal Ruh Tanrının zaferini terennüm eden…

2 Haziran 2023. Cuma

Bu hafta İslam’ın Üçlü birliği kabul etmesi için dua edeceğiz. Müslümanlar üçlü birlik doktrinini, yani Üçte Birliği kabul etmeyerek bir Allaha inanıyorlar. Onlar Hristiyanların üç Allaha ibadet ettiklerini düşünüyorlar. İslam öğretisinde, İsa Allah’ın Oğlu olamaz, çünkü Allah evlenmiyor ve dünyaya çocuk getirmiyor. Müslümanlar Kutsal Ruhun sadece bir melek olduğuna inanıyorlar. Ayrıca, İslam’da Baba Tanrıyla Kendi halkı arasında sevgi bağı yoktur. “Hristiyanlığın anahtar kelimesi Tanrının konuşuyor olmasıdır”[1]. Bu, şu demek ki; Konuşan (Baba Tanrı), denilen Söz (Oğul) ve Kelamı açıklayan (Kutsal…

26 Mayıs 2023. Cuma

Bu hafta yeni iman etmiş Müslümanların Kutsal Ruhla dolması için dua edeceğiz. İsa, Babanın yanına gitmeden önce o, Kutsal Ruhu bize teselli verici ve Liderimiz olması için göndereceğini ve Onun hakkında tanıklık etmek için bize güç vereceğini vaat etti. Bu vaat Ellinci Günde gerçekleşti. Bu hafta sonu biz Kutsal Ruhun armağanını hatırlamak için Ellinci Günü kutlayacağız. Ancak Kutsal Ruhun gücü insanları Mesih’e çekebilir ve imanlılara gündelik hayatta, müjdecilikde ve görevlerde büyük başarılar elde etmeye fırsat verebilir. Asırlar boyu Kutsal Ruh…

19 Mayıs 2023. Cuma

Bu hafta İslam anlayışı olan kadınlar için mahremiyet hakkında dua edeceğiz. İslam dinine göre, kadınlar kirli ve kendileri de erkekleri baştan çıkarmaya meyillilerdir! Ona göre de onlar kontrol altında olmalı, halka açık yerlerde bedenlerini örtmeli ve yabancı adamlarla konuşmamalılar. Aynı zamanda Müslümanlar düşünüyorlar ki, kadın hiçbir zaman evini veya toplumunu tek başına terk etmemelidir. Ona eşlik eden olmalı. İslam’da bu kişi mahrem adlandırılıyor. Mahrem bir anlamda kadını kendinden korur! Normalde mahrem ebeveyn, erkek kardeş, oğul veya himaye ettiği kadınla evlenmesine…