2023 Praying for Muslims – Dari (Page 4)

2023 Praying for Muslims – Dari (Page 4)

جمعه، ۲۴  فبروری، ۲۰۲۳

این هفته، خدایی را می‌ستاییم که مدافع ماست  موسی با زنی آفریقایی ازدواج کرد. خانوادهٔ او خوشحال نبودند، و این عدم رضایت احتمالاً‌ به خاطر نژادپرستی بود. همه علیه او سخن می‌گفتند، اما خدا برای دفاع از او نزول کرد (داستان اعداد باب ۱۲ را بخوانید). وقتی در موقعیتی هستید که مردم علیه شما سخن می‌گویند و توطئه می‌کنند، به خدا توکل کنید، چون او مدافعِ شماست. فرقی نمی‌کند شما را به خاطر پیروی از مسیح یا نژادتان، یا هر…

جمعه، ۱۷ فبروری ، ۲۰۲۳

این هفته دعا می‌کنیم روح‌القدس به ما درباره نیت و اهداف جویندگان تازه، مکاشفهٔ الهی ببخشد در جلسهٔ پرستشیِ «پشت درهای بسته» بودیم که کسی زنگ خانه را زد. سریع دعایی کردم و در را به روی بیگانه‌ای به اسم «مولْدی» باز کردم. او مدعی بود که در اروپا به  عیسی ایمان آورده است. از خداوند خواستم که بر من حقیقت را در مورد او آشکار کند یا به من نشان دهد که آیا   پولیس مخفی است که خود را…

جمعه، ۱۰ فبروری، ۲۰۲۳

این هفته برای ایمانداران در تبعید دعا می‌کنیم یکی از شرکایِ کاری نوایمان جوانی، او را هنگام مطالعهٔ کلام دید و به مقامات خبر داد. وقتی فهمیدند که مسیحی است، به خانواده‌اش اطلاع دادند و آنها هم نقشهٔ قتلش را کشیدند. پس وی، بدون اتلاف وقت از کشور خود فرار کرد و به کشوری دیگر رفت. خیلی از مسلمانانی که به مسیح ایمان می‌آورند، مجبور به ترک کشور می‌شوند. برخی از ارث محروم می‌شوند و از نظر جسمانی و عاطفی…

جمعه ۳  فبروری، ۲۰۲۳

این هفته برای ایماندارانی که به کشورهای مسلمان سفر می‌کنند، دعا می‌کنیم   مسیحیان از کشورهای بسیاری در سراسر جهان سفر می‌کنند و تعداد زیادی از آنها به کشورهای مسلمان می‌روند. وقتی روح‌القدس ما را از غیرت آسمان برای گمشدگان پر می‌کند، چه نیروی عظیمی می‌تواند برای شهادت به خداوند و منجی‌مان باشد!  اگر مسح روح‌القدس و شجاعت سخن گفتن را داشته باشیم، شگفت‌زده می‌شویم که خدا چگونه ما را به سوی نیازمندان هدایت می‌نماید و از کلام ما برای…

جمعه، ۲۷ جنوری، ۲۰۲۳

این هفته دعا می‌کنیم کلیساها در خاورمیانه، برای ایمان آوردن مسلمانان به مسیح فعال شوند خاورمیانه، مفتخر به کلیسایی است که باستانی‌تر از همهٔ کلیساهای دنیاست. ولی به خاطر حملات اسلام در آن مناطق در سده هفتم و درنتیجه گسترش امپراتوری اسلام، امروزه بیشتر مردم خاورمیانه مسلمان هستند. به خاطر حمله و استبداد اسلامی، نفاق میان مسیحیان و مسلمان ورای تصور ما ریشه دوانده است، اما می‌دانیم محبت خدا قادر به تغییر این شرایط است. مردم در این منطقه، جدای…

جمعه، ۲۰ جنوری، ۲۰۲۳

این هفته برای کلیسایی پیروز در میان مسلمانان دعا می‌کنیم عیسی به ما وعده داد: «من نیز می‌گویم که تویی پطرس، و بر این صخره، کلیسای خود را بنا می‌کنم و دروازه‌های هاویه[1] بر آن استیلا نخواهد یافت». در دوران باستان، دروازهٔ شهر مکانی بود که مشایخ شهر برای رفع امورات جامعه آنجا ملاقات می‌کردند (پیدایش ۱:۱۹؛ ۱۰:۲۳؛ روت ۱:۴). دروازه‌های هاویه نیز جایی هستند که دشمنْ ارواح پلید خود را جمع می‌کند تا علیه قوم خدا توطئه بچیند. ما…

جمعه، ۱۳ جنوری، ۲۰۲۳

این هفته، برای  بینوایان دعا می‌کنیم امروزه نزدیک به یک میلیارد نفر در دنیا   فقیر هستند. همه گرفتار آلودگی و شرایط سخت‌اند، حس بی‌ارزش بودن می‌کنند و نابود شده‌اند  ٫ آب لوله‌کشی ندارند و خیابان و جوی‌ها فاضلاب آنهاست و تختی جز کارتنی که بر زمین می‌اندازند، ندارند. تقریباً تعداد آنها هر سال بیشتر می‌شود. در حالی که همهٔ  فقیران مسلمان نیستند، ولی می‌توان گفت که تعداد زیادی از آنها مسلمان هستند. دعا خداوند خدا، تو انسان را به شباهت…

جمعه ۶  جنوری، ۲۰۲۳

این هفته برای امامان مساجد مسلمانان دعا می‌کنیم تا به عیسای مسیح ایمان بیاورند امام(پیش‌نماز)، رهبر مذهبی مسلمانان است که در مسجد، سر نماز می‌ایستد و وظایف مذهبی را به جا می‌آورد. او همچنین رهبر جامعهٔ پیرامون خود نیز هست که به مردم مشورت و راهنمایی می‌دهد. در انجیل، کاهنان یهودی در میان مخالفانِ سرسخت  عیسی بودند و او را آزار می‌رساندند. آیا کسی انتظارش را دارد که تعداد زیادی از آنها به  عیسی ایمان بیاورند؟ ولی با این حال،…