این هفته در مورد وادی برکت دعا می‌کنیم

به فرمان خدا و بدون درگیری، پادشاه اسرائیل سپاهیان را به پیروزی عظیمی بر ضد دشمن رهبری نمود. آنها غنائم فراوانی از گله، لباس‌ها، ابزار و اشیای ارزشمند به‌دست آوردند. بعد در وادی جمع شدند تا خداوند را به‌خاطر کمکش متبارک بخوانند. آنها مکان اجتماع خود را وادی «باراکا» خواندند، که به معنی وادی برکت است (می‌توانید روایت را در دوم تواریخ ۲۰:۲۰-۲۶ بخوانید).
بیایید این هفته دعای خود را بر ملاقاتی خاص با خدای قادر و آفریننده و منجی خود بدل نماییم و از او بخواهیم جوامع مسلمان را به وادی برکت هدایت کند!

دعا

قدوس، قدوس، قدوس، خداوند خدای قادر مطلق، که در حضورش فرشتگان، صورت و پای‌های خود را می‌پوشانند و او را پرستش می‌کنند. در نام عیسای مسیح پسرت، خداوندم، به حضورت می‌آییم. حینی که در طریق‌های تو سالک می‌شوم، نور و حقیقت خود را برای هدایتم بفرست. محبت و پایداری خود را به من ببخش تا برای کسانی که از تو دور و در گناه گم‌گشته‌اند، شفاعت کنم.
دعا می‌کنم که در بسیاری از شهرهای دنیا مسلمانان را به پرستندگان مسیح و ایماندارانی مملو از روح بدل کنی. دعا می‌کنم که رهبران سیاسی و مذهبی آنها بخشی از کار معجز‌آسای تو شوند. باشد که هر کدام از آن جماعت‌ها «وادی برکت» خوانده شوند.
دعا می‌کنم که در پادشاهی خود، ایمانداران مسلمان از هر قشری را جای دهی: مقامات دولتی، روسای شرکت، مردم ساده، ثروتمندان، فقرا، جوانان و پیران، تحصیل‌کرده و غیرتحصیل‌کرد‌ه. کلیسای خود را در میان مسلمانان برپا کن.
همهٔ ستایش از آن تو خدایا، پدر خداوند ما عیسای مسیح، که ما را با هر برکت روحانی در جایهای آسمانی برکت داده، چون با مسیح یکی هستیم (افسسیان ۳:۱). آمین.

وعده

«دعای تو را … شنیدم.» (دوم پادشاهان ۲۰:۱۹).