15 Eylül 2023. Cuma

15 Eylül 2023. Cuma

Bu hafta

İslam’da rasyonel düşünce

hakkında dua edeceğiz.

Müslümanlar hiçbir soru sormadan İslam’ın dini kurallarına körü körüne itaat etmek zorundalar. Dini metinleri eleştirerek okunması yasaktır. Çoğunluk Müslüman okulları Kur’anı ve diğer materyalleri ezberlemeyi tercih ederler.

Temel İslam dinle ilgili soruları reddediyor, “düşünmek kafir olmaktır” kabul ediliyor[1]. Yani, insan soru sormamalı ve tartışmamalı, sadece kabul etmeli. Rasyonel düşünce “eşeğe” benzetiliyor; onun üzerinde sadece kralın sarayına kadar gide bilirsiniz. İçeri girmek için onu kapıda bırakmanız gerekir. İslam kralın sarayıdır. [İslam’a] Allah’ın dinine girmek için düşüncelerinizi [kapıda] bırakmalısınız![2]

Dua

Ey Yaratan Rab Allah’ımız, heybet, şan, güç ve övgü sana aittir. Sen bize düşünmek ve ayırt etmek için harika beyin verdin. Bunun için sana minnettarız ve seni alkışlıyoruz.

İnsanların Mesih’e ümitsiz durumda öldüğünü görmekten zevk almıyorsun. (Hezekiel 18:23). Eğer dinlerini sorgularlarsa Allaha ve topluluklarına ihanet ettiğini düşünen Müslümanlar için dua ediyorum.

Onların düşüncelerini bu tür kelepçelerden özgür kıl. Onları akıllı ve mükemmel et (1 Petrus 4:7). Onlara uğrunda canını veren için yaşamaya bilgelik ver. Dünyanın nuru olan Mesih onların kalplerinde kendi değişmez sevgisi ve merhametiyle parlasın. Onu Rabbi olarak kabul edip Onun bağışlama ve sevgisinin sevincini tanısınlar.

Büyük merhametine göre Müslümanları çöllerinde bırakma (Nehemya 9:19). Işığınla onları çarmıha doğru yönlendir. Onlara Rab Allah’ı bütün yürekleri, bütün canları ve bütün düşünceleriyle sevmeleri için yardım et (Mark 12:30).

İsa’nın yüce ve kudretli adıyla. Âmin.

Tanrının vaadi

Tanrı’nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. (Romalılar 12:2).

[1] Arapça: alfikru kufron!

[2] The Closing of the Muslim Mind, sayfa 116