جمعه ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳

جمعه ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳

این هفته درباره منطقی فکر کردن در اسلام، دعا می‌کنیم

مسلمانان باید کورکورانه از مفاهیم مذهبی پیروی کنند، بی‌هیچ چون‌وچرایی. مطالعهٔ نقادانهٔ متون مذهبی ممنوع است. اکثر مدارس اسلامی، بیشتر بر حفظ کردن قرآن و مواد درسی دیگر متکی هستند.

اسلامی که اکثراً این روزها می‌بینیم، مطرح کردن پرسش در مورد مذهب و ایمان را منع می‌کند، «فکر کردن، برابر کفر است.»[1] پس شخصْ حق تحقیق یا بحث ندارد، فقط باید بپذیرد. در کتابی به نام «بسته شدن ذهن مسلمان» نقل شده که منطقی فکر کردن مانند « مرکب است؛ تا وقتی به درد می‌خورد که شما را به درب کاخ پادشاه برساند. اگر می‌خواهید وارد کاخ او شوید، باید  مرکب را بر درب رها کنید. اسلام کاخ است و شما باید استدلال خود را بر دروازه رها کنید تا وارد اسلام شوید!»

دعا

خداوند خدای خالق، شکوه، قوت، جلال و حرمت از آن توست. تو ما را متفکر خلق کردی، با ذهنی شگفت‌انگیز جهت استدلال و فکر کردن. به همین خاطر، شاکر توییم!

تو از این که مردم بدون امید به مسیح جان بسپارند، خشنود نمی‌شوی (حزقیال ۲۳:۱۸). برای مسلمانانی دعا می‌کنیم که فکر می‌کنند در صورت سوال پرسیدن درمورد مذهب به خدا خیانت می‌کنند.

ذهن آنها را از قید و بند آزاد کن. ذهنی آزاد و تیز به آنها بده (اول پطرس ۷:۴). به آنها حکمت بده تا تصمیم بگیرند که برای تو که به خاطر نجات آنها جان سپردی، زندگی کنند. باشد که مسیح، نور عالم، بر دل‌های آنها با محبتی تمام‌نشدنی و رحمتی باقی بتابد. دعا می‌کنم که تو را به عنوان خداوند خود بپذیرند و شادیِ بخشش و محبت تو را درک کنند.

به خاطر شفقت عظیم خودت، مسلمانان را در بیابان رها نکن (نحمیا ۱۹:۹). آنها را با نور خود به سوی صلیب هدایت کن. کمکشان کن تا خداوند خود را با تمام دل، جان و ذهن محبت کنند (مرقس ۳۰:۱۲).

در نام پرقوت و پرجلال عیسی. آمین.

وعده

«و دیگر همشکل این عصر مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص ارادۀ خدا خواهید بود؛ ارادۀ نیکو، پسندیده و کامل او.» (رومیان ۲:۱۲).

[1] الفکر الکفران