جمعه، ۸ سپتامبر ۲۰۲۳

جمعه، ۸ سپتامبر ۲۰۲۳

این هفته برای فیلمسازان در کشورهای مسلمان دعا می‌کنیم

فیلم‌های زیادی در کشورهای دیگر و به زبان‌های مختلف تولید می‌شوند. فیلمسازان بر شکل‌گیری و جهت‌گیری‌های جامعه تاثیرگذار هستند. فیلم‌های داستانی، مستند یا هر فیلم دیگر، بر مردم تاثیر می‌گذارند. کودکان و جوانان سعی می‌کنند از اعمال، رفتار، لباس پوشیدن و زبان شخصیت‌های فیلم تقلید کنند.

هر سال، فیلم‌ها و سریال‌های زیادی در کشورهای مسلمان تولید می‌شود. نمی‌توانیم تاثیر هر یک را تخمین بزنیم. خشونت بر صفحهٔ تلویزیون مردم را نسبت به بی‌رحمی سرد می‌کند؛ نوع روابط جنسی، عدم مسئولیت در روابط شخصی را ترویج می‌دهد؛ خیانت و بی‌وفایی گرایشات صادقانهٔ مردم را بی‌انگیزه می‌سازد؛ و الی آخر. به طور قطع، رابطه‌ای قوی میان آنچه شب‌ها در خانه تماشا می‌کنیم و آنچه روزِ بعد از ما سر می‌زند، وجود دارد!

دعا

ای پدر ما که در آسمانی، دعا می‌کنیم که فیلمسازان زیادی را به پادشاهی خود وارد کنی. برای آنها در سراسر دنیا شفاعت می‌کنیم، زن و مرد، نویسنده، تهیه‌کننده، کارگردان، بازیگر، پرسنل پشتیبانی و دیگران. باشد که به مسیح ایمان بیاورند و از استعدادهای خود برای تبدیل فرهنگ خود به فرهنگ خداترسی استفاده نمایند.

ولی برای آنها در کشورهای مسلمان دعا می‌کنم. دعا می‌کنم که نجات مسیح و قدرت آزاد‌کننده‌اش را احساس کنند. آنها را از روح‌القدس خود پر کن تا آنچه به بینندگان ارائه می‌دهند، همه را به سوی مسیح جذب کند. دعا می‌کنم که شخصیت‌های کتاب‌مقدسی را به تصویر بکشند که تجلی‌دهندهٔ ارزش‌ها و باورهای کتاب‌مقدسی هستند. دعا می‌کنم که رویدادها و موضوعاتی را انتخاب کنند که باعث جلال نام عیسا شود.

با در نظر گرفتن محدودیت‌های انسانی‌مان، این موارد به نظر جاه‌طلبانه و غیرممکن می‌آید؛ اما می‌دانیم که او قادر است، او خدای قادر مطلق است. همه چیز با تو ممکن است. تو متخصص ممکن ساختن غیرممکن‌هایی!

به نام پرقدرت عیسا دعا کردم، آمین.

وعده

«پس نزد یکدیگر به گناهانِ خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. دعایِ شخص پارسا، با قدرت بسیار عمل می‌کند.» (یعقوب ۱۶:۵).