1 Eylül 2023. Cuma

1 Eylül 2023. Cuma

Bu hafta

Müslüman evlerinde çalışan

Hristiyan hizmetçiler

için dua edeceğiz.

Son yıllarda bazı Müslüman ülkelerinde insanlar petrol dolarları ve diğer gelir kaynaklarından dolayı gereğinden fazla zenginleşmişler. Onlar saraylar, şaşalı arabalar, çok hizmetçilerle sahiptiler.

Birçok zengin aileler evleri için yurt dışından getirilen işçi gücüne bağlı duruma gelmişler. Bazı hizmetçiler, Müjde için özgürlüğe kavuşan Filipin, Hindistan, Siri-Lanka ve Tayland gibi ülkelerden geliyorlar.

Kutsal Kitapta esir alınan Aram ordusunun komutanının evinde hizmetçi olan bir kızın hikayesinden bahsediliyor. O kendi patronuna alçakgönüllülükle, ancak etkili biçimde gerçek Tanrının gücü hakkında tanıklık etti. Onun patronu iyileşti ve gerçek Tanrıya bulmaya başladı (2 Krallar 5:1-19).

Fars körfezinin Arap devletlerinde yaklaşık iki milyon Asyalı hizmetçi çalışıyor. Bu hizmetçilerden bazıları yeniden doğmuş Hristiyanlardır ve deneyim ispatlıyor ki, onlar kendi yaşamlarıyla ve sözleriyle güçlü tanıklık vermek için büyük bir misyoner güç olabilirler.

Dua

Ey alçakgönüllülerin ve fakirlerin Çobanı, Müslüman evlerinde çalışan bu Hristiyan yardımcı ve hizmetçileri senin önüne getiriyorum. Onların gücü ve kalkanı ol, ya Rab Allah! Onları yenmeye ve yok etmeye çalışan düşmandan koru.

Onların patronlarına sevgi ve şefkat ver. Onlara dürüst ve samimi olmalarına yardım et. İsa’nın adını yücelten bir hayat tarzı yaşamaları için onları Ruhunla doldur. Şimdiye kadar söylenilen en büyük hikayeni ve çarmıhın özgür kılan kudretini ilan etmek için onları cesaretle donat.

Bu ruhsal çevresi olmayan topraklarda onlara yardım et ki, onlar ruhta büyümeleri için Hristiyan toplulukları bulsunlar ve ana sadakatle hizmet etsinler. Senin sevgili adınla dua ediyorum.

Tanrının vaadi

Yorulanı güçlendirir, Takati olmayanın kudretini artırır. (Yeşaya 40:29).

Halkımı kendi gücümle güçlendireceğim, Adıma layık bir yaşam sürdürecekler. (Zekeriya 10:12).