Posts from September 2023

Posts from September 2023

Пятница, 22 сентября, 2023

На этой неделе мы молимся о мусульманках, подобных Иоанне жене домоправителя Ирода Иисус относился к женщинам с уважением, добротой и почтением, ценя и любя их. Он исцелил нескольких женщин от злых духов и болезней. Одной из них была Иоанна, жена домоправителя царя Ирода. В знак признательности той влиятельной перемены, которая произошла в их жизни, и чтобы помочь привести других в Божье царство, она вместе с многими другими женщинами путешествовала и служила с Иисусом и Его учениками. Наряду в этим, Иоанна…

Venerdì 22 settembre 2023

Questa settimana preghiamo per le donne musulmane come Giovanna La moglie dell’amministratore di Erode Gesù trattava le donne con rispetto, gentilezza, apprezzamento, onore e amore. Liberò alcune donne da spiriti maligni e da malattie. Una di loro fu Giovanna, la moglie dell’amministratore del re Erode (Luca 8:1-3). Per la riconoscenza verso questo potente cambiamento nella sua vita e per aiutare a condurre altri al Regno, lei, insieme a molte altre donne, compì dei viaggi per il ministero con Gesù e…

Viernes, 22 de septiembre de 2023

Esta semana oramos por mujeres musulmanas como Juana La esposa del administrador de Herodes Jesús trató a las mujeres con respeto, amabilidad, aprecio, honor y amor. Sanó a algunas mujeres de espíritus malignos y enfermedades. Una de ellas fue Juana, la esposa del administrador del rey Herodes (Lucas 8:1-3). En reconocimiento de este poderoso cambio en su vida y para ayudar a traer a otros al Reino, ella, junto con muchas otras mujeres, acompañó en el ministerio a Jesús y…

Ուրբաթ, սեպտեմբերի 22, 2023

Այս շաբաթ մենք աղոթում ենք Հերովդեսի տեսուչի կին Հովհաննայի պես կանանց համար Հիսուսը վերաբերվում էր կանանց հարգանքով, բարությամբ, գնահատանքով, պատվով և սիրով։ Կային կանայք, որոնց Նա բժշկեց չար հոգիներից և հիվանդություններից։ Նրանցից մեկը Հովհաննան էր՝ Հերովդես թագավորի տեսուչի կինը (տե՛ս Ղուկ. 8․1-3)։ Որպես երախտիք այն ազդեցիկ փոփոխության, որը տեղի ունեցավ իր կյանքում, և օգնելու համար այլ մարդկանց մուտք գործել Աստծո թագավորություն, նա, այլ կանանց հետ մեկտեղ, ուղեկցում էր Հիսուսին ևՆրա աշակերտներին ծառայողական ճանապարհորդությունների ընթացքում։ Միաժամանակ, Հովհաննան և այլ հարուստ ու…

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 22, 2023

Այս շաբաթ մենք պիտի աղօթենք իսլամ կիներու համար ինչպէս՝ Յովհաննան՝ Հերովդէսի Առեւտուրի Վերակացուին Կինը Յիսուս կիներուն հետ կը վարուէր յարգանքով, ազնուութեամբ, գնահատանքով, պատիւով եւ սիրով: Ան բժշկեց կարգ մը կիներ չար ոգիներէ եւ հիւանդութիւններէ: Այդ կիներէն մէկն էր Յովհաննան՝ Հերովդէս թագաւորին առեւտուրի վերակացուին կինը (Ղուկաս 8.1-3): Գնահատելով իր կեանքին մէջ տեղի ունեցած այդ հզօր փոփոխութիւնը եւ օգնելու, որ ուրիշներն ալ Թագաւորութենէն ներս բերուին, ինք, ուրիշ շատ մը կիներու հետ, ծառայութեամբ կը ճամբորդէինՅիսուսի եւ Իր աշակերտներուն հետ: Ատոր կողքին, Յոհաննան եւ…

პარასკევი, 22 სექტემბერი, 2023

ამ კვირაში ვლოცულობთ ისეთი მუსლიმი ქალებისთვის, როგორიც იყო იოანა  ჰეროდეს სახლმმართველის ცოლი იესო ქალებს პატივისცემით, სიკეთით, დაფასებით, მოწიწებითა და სიყვარულით ეპყრობოდა. იგიზოგიერთ ქალს ბოროტი სულებისგან ან ავადმყოფობისგან კურნავდა. ერთ-ერთი მათგანი იყო იოანა, მეფეჰეროდეს სახლმმართველის ცოლი (იოანე 8:1-3). მის ცხოვრებაში ამ ძლიერი ცვლილების გამოსახატად და ღვთის სამეფომდე მეტი ადამიანის მოსაყვანად, იგი სხვა მრავალ ქალთან ერთად მოგზაურობდა იესოსთან და მის მოწაფეებთან ერთად. გარდა ამისა, იოანა და სხვა მდიდარი ქალბატონები სწირავდნენ თავიანთი ქონებიდან იესოს მსახურებისმხარდასაჭერად. ლოცვა უფალო იესო, მადლობა რომ მოგვიწოდე, რათა ვითანამშრომლოთ…

جمعه ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳

این هفته برای زنان مسلمان که مثل یوآنّا، همسر مباشر هیرودیس هستند، دعا می‌کنیم  عیسی نسبت به زنان، با احترام، مهربانی، سپاس‌، حرمت و محبت رفتار می‌کرد. او برخی از زنان را از روح شریر و بیماری رهایی بخشید. یکی از آنها یوآنّا، همسر مباشر هیرودیس بود (لوقا ۱:۸-۳). با درک این تغییر بزرگ در زندگی او و کمکی که به دیگران نمود تا به پادشاهی خدا وارد شوند، او همراه با بسیاری از زنان دیگر، برای خدمت با عیسی…

جمعه ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳

این هفته برای زنان مسلمان که مثل یوآنّا، همسر مباشر هیرودیس هستند، دعا می‌کنیم عیسا نسبت به زنان، با احترام، مهربانی، سپاس‌، حرمت و محبت رفتار می‌کرد. او برخی از زنان را از روح شریر و بیماری رهایی بخشید. یکی از آنها یوآنّا، همسر مباشر هیرودیس بود (لوقا ۱:۸-۳). با درک این تغییر بزرگ در زندگی او و کمکی که به دیگران نمود تا به پادشاهی خدا وارد شوند، او همراه با بسیاری از زنان دیگر، برای خدمت با عیسا…

Cümə, 22 sentyabr 2023-cü il

Bu həftə Hirodun eşikağasının arvadı Yohanna kimi olan müsəlman qadınlar üçün dua edəcəyik İsa qadınlara hörmət, xeyirxahlıq, minnətdarlıq, ehtiram və məhəbbətlə yanaşırdı. O, bəzi qadınları pis ruhlardan və xəstəliklərdən sağaltmışdı. Onlardan biri padşah Hirodun eşikağasının arvadı Yohanna idi (Luka 8:1-3). Həyatındakı bu güclü şəhadəti nəzərə alaraq insanları Padşahlığa gətirməyə kömək etmək üçün o, bir çox digər qadınlarla birlikdə İsa və şagirdləri ilə xidmət zamanı səyahət etmişdi. Bundan əlavə, Yohanna və digər nüfuzlu varlı qadınlar İsanın xidmətini öz vəsaitləri ilə dəstəkləmişdilər.…