18 Ağustos 2023. Cuma

18 Ağustos 2023. Cuma

Bu hafta Müslüman

halkının inanç ve deneyimleri

hakkında dua edeceğiz.

Müslümanlar çoğunlukla hayatta karşılaştıkları durumlarla baş edebilmek için şeytani dünya ile meşgul oluyorlar. Eğitimli-eğitimsiz, zengin-fakir bu ya da diğer şekilde halk inanç ve adetleri ile meşguldür. Buna ruhlar ve cinlerle ilişki kurmak, vefat etmiş evliyalardan yardım istemek, sihirbazlık, büyücülük, kehanette dahildir. Bu kişiler muskalar, alametler ve tespihler kullanıyorlar. Onlar kutsalların mezarlarını ziyaret ediyor, kum üzerinde şarki söyleyip yılan sihirleri ile meşgul oluyorlar.

İnsanlar yön ve kutsamalar almak, büyü yapmak ya da intikam almak için bu inanç ve deneyimlere baş vuruyorlar. Bazı Müslüman dini liderleri, insanları bu tür eylemlerden uzaklaştırmaya çalışıyorlar, ancak bunun kökeni Kur’an da ve Muhammet’in hayatını anlatan hikayelerde bulabiliriz.

Dua

Yüce Tanrı, ben şeytanın işleriyle tuzağa düşmüş insanlar için dua ediyorum. Mesih’te yeni yaşama sahip olmak için onları Kuzunun kanı aracılığıyla özgür kıl. Senin esenliğin ve sevincin onların yüreklerini doldursun ve bütün korku ve heyecanı kovsun. Ey zafer veren Kurtarıcı, bu insanları onları manipülatif ve aç yüreklerini hiçbir zaman memnun edemeyecek denemelere teşvik eden şeytanın tuzağından özgür kıl.

Dua ediyorum ki, onların yüreği doğaüstü şeylere açık olduğu için her şeye kadir olan Kurtarıcı ve Rab, seven, ilahi Hâkim ve sadık Dost olan İsa Mesih’e yönelsin. Onları Kutsal Ruhunla doldur. Onlara Ruhun armağanlarını ver. Onların büyü oyununu Rabbin Ruhunun peygamberliği ile değiştir. Onlara gökten görünümler ver.

İslam’dan sana iman eden imanlılar için yalvarıyorum. Onları tamamen özgür kıl ve onları zafer li kıl ki, bir daha böyle iğrenç eylemlere başvurmasınlar.

İsa’nın güçlü adıyla dua ediyorum. Âmin.

Tanrının vaadi.

Evet, güçlünün elindeki tutsaklar alınacak, Zorbanın aldığı ganimet de kurtarılacak. (Yeşaya 49:25).