11 Ağustos 2023. Cuma

11 Ağustos 2023. Cuma

Bu hafta Müslüman anlayışında

Tanrının güvenilirliği

hakkında dua edeceğiz.

Tanrı güvenilmez mi? İnsanları aldatır mı? İslam bunu öğretiyor. Kur’an da Tanrının hileli olduğu söylenir: “Onlar hileli idiler, Allah da hileliydi. Ancak Tanrı düzenbazların en iyisidir”[1]; “Allah’ın hilesinden yalnız zayıflar kendilerini rahat hissedebilirler”[2].

Ebu Bekir İslam’a gelen ilk adam ve peygamberin en yakın dostuydu. Daha sonra Muhammet’ten sonra ilk Müslüman halifesi oldu. Bir defasında o, bir ayağı cennette olsa bile, asla Tanrının hilesine inanmayacağına ant içti. O demek istiyordu ki, her iki ayağı cennette olmayınca, Tanrının hilesinden korunamayacak![3]

Dua

Sana övgü ve yücelik, güç ve hamt olsun, ey Babamız olan, yegâne gerçek Rab Allah. Sen sadakatlisin. Yolların mükemmel, kusursuz ve adildir. Sen asla haksızlık etmezsin. (Yasanın Tekrarı 32:4; Vahiy 15:3). Sende hile yoktur (1 Samuel 15:29; İbraniler 6:18). Sen yalan söylemezsin. (Titus 1:2).

Sen düşünceni değiştirmezsin (Saylar 23:19; Yakup 1:17). Sen dün, bugün ve ebedi olarak aynısın (İbraniler 13:8).

Her işte sadıksın (Mezmur 145:17). Sen vefalısın; bize verdiğin vaadini unutmazsın (Yasanın Tekrarı 7:9; Mezmur 105:8). Her bir kelamın saftır (Süleymanın Özdeyişleri 30:5). Vaadin güvenilirdir. (Mezmur 18:30).

Günbegün bize olan merhamet ve sevgini gösteriyorsun. Gerçekten, sadakatin büyüktür (Ağıtlar 3:23).

Müslümanlara senin sadakatini görmeye, sevgiyle dolu nezaketini hissetmeye ve koşulsuz lütfunu kabul etmeye yardım et. Onlara seni özverili Allah, seven Kurtarıcı ve Göksel Baba gibi tanımaya yardım et. Oğlun, Rabbim ve Kurtarıcım İsa Mesih’in yüce adıyla. Âmin.

Tanrının vaadi

Antlaşmamı bozmayacak, Ağzımdan çıkan sözü değiştirmeyeceğim. Bir kez kutsallığım üstüne ant içtim, Davut’a yalan söylemeyeceğim. (Mezmur 89:34-35).

[1] Quran 3:53; 8:29

[2] Quran 7:98

[3] Khaled M. Khaled, Rasul’ün helefleri. Moqattam: 1970, sayfa 66, Arapçada