جمعه، ۱۱ آگوست ۲۰۲۳

جمعه، ۱۱ آگوست ۲۰۲۳

این هفته درباره مفهوم قابل اتکا بودن خدا بین مسلمانان دعا می‌کنیم

آیا خدا قابل اعتماد است؟ آیا او مردم را فریب می‌دهد؟ اسلام چنین چیزی را تعلیم می‌دهد. قرآن می‌گوید که خدا حقه‌باز است: «خداوند بهترين تدبيركننده است.» (سورهٔ آل‌عمران آیه ۵۳)؛ تنها مغلوب‌شدگان از تدابیر خدا در امان‌اند.» (سوره مائده آیه ۹۸)
ابوبکر اولین مردی بود که به اسلام ایمان آورد و یار و یاور پیغمبر اسلام شد. او بعداً اولین خلیفهٔ مسلمان پس از مرگ محمد شد. یک بار سوگند خورد که هرگز به تدابیر یا حیله‌‌های خدا اعتماد نکند، حتا اگر یک پایش در فردوس باشد. مقصود او این بود که نسبت به حیله‌گریِ خدا احساس امنیت نمی‌کند، مگر این که دو پایش در بهشت باشد![1]

دعا

جلال و حرمت، قدرت و شکوه بر تو باد،‌ خداوند خدا، پدر ما، تنها خدای حقیقی. تو امینی. راه‌های تو بی‌عیب و عادلانه است. خطایی در تو نیست (تثنیه ۴:۳۲؛ مکاشفه ۳:۱۵). در تو فریبی نیست (اول سموئیل ۲۹:۱۵؛ عبرانیان ۱۸:۶). دروغ نمی‌گویی (تیتوس ۲:۱).
نظرت را عوض نمی‌کنی (اعداد ۱۹:۲۳؛ یعقوب ۱۷:۱). دیروز، امروز و تا ابدلاباد همانی (عبرانیان ۸:۱۳).
عادل هستی در همهٔ راه‌های خود (مزمور ۱۷:۱۴۵). خدای امینی؛ که عهد خود را با ما نگاه می‌دارد (تثنیه ۹:۷؛ مزمور ۸:۱۰۵). کلام تو حق است (امثال ۵:۳۰). وعدهٔ تو قابل اتکاست (مزمور ۳۰:۱۸).
هر روز محبت و رحمت خود را بر ما نمایان می‌کنی. حقیقتاً، وفاداری تو عظیم است (مراثی ۲۳:۳).
به مسلمانان کمک کن تا وفاداری تو را ببینند، مهربانی تو را تجربه کنند و فیض رایگان تو را دریافت نمایند. کمکشان کن تا همان‌طور که هستی، تو را بشناسند: خدایی فداکار، منجی‌ای پر از محبت، و پدری آسمانی.
در نام عیسای مسیح، پسرت، خداوند و منجی‌ والایم. آمین.

وعده

«عهد خود را بی‌حرمت نخواهم ساخت و آنچه را از دهانم صادر شد، تغییر نخواهم داد. یک بار برای همیشه به قدوسیت خود سوگند خوردم، و به داوود دروغ نخواهم گفت.» (مزمور ۳۴:۸۹-۳۵).

[1] خالد الخالد، جانشین پیامبر