4 Ağustos 2023. Cuma

4 Ağustos 2023. Cuma

Bu hafta

medreseler

hakkında dua edeceğiz.

Gerçek anlamda medrese çocuklara İslami ve İslam’a ait dersleri öğreten okuldur. Aynı zamanda en önemli ders Kur’an’ı bütünüyle ezberlemektir. Tarih, matematik, dil ve diğer dersler de var, onlar Kur’an’ın bakış açısından öğretiliyor. Bu tür okullar camiden dışarıda çalışmak için gereken yeteri kadar bilgiyi sağlamak ve onların öğretme teknikleri ezberleme sistemine dayanıyor.

 Medreseler çoğu zaman öğrencileri görüşlerinde radikal ve başkalarına karşı davranışlarında ise fanatik olmaya iten telkin yuvalarıdır. Bu okullarda okuyan erkek çocuklarının sayısı az değil ve bütün dünyaya heyecan sinyali göndermek için yeterlidir. Hatta bazı Müslüman ülkelerinde devlet adamları böyle okulları bela kaynağı olarak görüyor ve onları radikalizm ve terör için zemin sayılıyor.

Dua

Ey bütün insanların Yaratanı, Sen bizi Kendi zaferin için yarattın. Fakat, bazıları inanıyorlar ki, inanç, örf ve adetlerine uymayan insanlar öldürülüp yer yüzünden yok edilmeliler. Sözün bunu iyi açıklıyor: “çünkü ülkenin her karanlık köşesi Zorbaların inleriyle dolmuş.” (Mezmur 74:20).

Bundan ötürü, esenlik Tanrısı Rab İsa Mesih, şiddeti yayan, planlayan ve uygulayan medrese sahipleri, öğretmenler, yöneticiler ve öğrencileri için sana dua ediyoruz. Onları kurtar, ya Rab! Genç öğrencilerin hayatına giren şiddet akınını durdur. Onlar Mesih’e ve çarmıhtaki kurbanına iman etsinler. Onların yaşamlarını değiştir. Onlar Kutsal Ruhun gücü ile değiştirilerek Mesih için onur ve esenlik kaselerine dönüşsünler.

Onları sevgin ve nurunla doldur. Senin Ruhun onların hayatlarında yaşasın ve onlara krallık etsin. İsa’nın kanının gücü ile onların nuru bu dünyada parlasın. Onları sana ve Kelamına sadık tut.

Onları Tanrının sevgisi ve kurban Müjdesinin hizmetkarları yap. Onları esenlik müjdecileri gibi ileri götür!

Tanrının vaadi

Çünkü yarınlar barışseverindir. (Mezmur 37:37).