28 Temmuz 2023. Cuma

28 Temmuz 2023. Cuma

Bu hafta

rahman ve rahim

ifadesi hakkında dua edeceğiz.

Müslümanlar “Bismillahir-rahmanir-rahim” dediklerinde Müslümanlar ve birçok Hristiyanlar anlamıyorlar ki, bu, Kutsal Kitaptan alıntıdır. Bu ifade Yahudiliğin ve Hristiyanlığın Muhammet’e ilk etkisinden haber veriyor. Kutsal Kitapta bu ifadeler birkaç yerde kullanılıyor: merhametli ve lütufkar. (Çıkış 34:6); sevecen ve merhametli. (Mezmur 86:15; 103:8; Yakup 5:11); merhametli ve şefkatli (Luka 1:78). Öyle ise, bu, İslam’dan gelen bir ifade değil ve Kutsal Kitaba inanan insanların onu alıp Müslümanlara mâl etmeleri büyük yanlış!

Dua

Rahman ve merhametli Tanrı, göklerdeki Babamız, Yücelik ve görkem sana aittir. Rabbim İsa Mesih aracılığıyla yüreğime nurunu saçtın. Sen benim günahımı bağışladın. Sana çok minnettarım. Bu nedenle Müslümanları Senin önüne getiriyorum. Çünkü onlar seni sevecen ve merhametli adlandırsalar da Mesih’in çarmıhı aracılığıyla tezahür ettirdiğin büyük sevecenliğin ve merhametin derinliğini hiçbir zaman anlamadılar.

Onlara İsa’yı tanımak ve Onun kurtuluş gücünü hissetme arzusu ver. Onları Kutsal Ruhunla doldur. Onları başkalarını aktif şekilde Krallığına çekmeye teşvik et.

Ben onlar için durmadan dua etmek sorumluluğuma sadik kalayım ve Müslümanlar arasında mucizevi işler yapacağın için sana güveniyorum.

Babamız olman uğruna Kendini alçaltmış merhametli Yüce Allah, Sana ebedi yücelik, övgü, onur ve güç olsun. min.

Tanrının vaadi

“Bir anlık taşkın öfkeyle senden yüz çevirmiştim, ama sonsuz sadakatle sana sevecenlik göstereceğim”. Seni kurtaran RAB böyle diyor. (Yeşaya 54:8).