21 Temmuz 2023. Cuma

21 Temmuz 2023. Cuma

Bu hafta Müslümanların

Takiye

anlayışı hakkında dua edeceğiz.

Takiye anlayışı Müslümanlara, Müslüman olmayanları aldatmaya izin veriyor. Bu söz yoldan çıkarmak, ikiyüzlülük veya aldatmak demektir[1]. Demek ki, dininin tehlike altında olduğunu hisseden Müslüman ona tehlike yaratabilecek her şeyi, hatta imanını bile inkâr ede bilir![2]

Takiye Kur’an ayetlerine dayanır, örneğin: “Müminler kafirleri özlerine dost tutmasınlar… ancak eğer onlar tarafından tehlike hissederlerse.” (Kur’an 3:28, Şeref Tercümesi, sayfa. 71).

Müslüman yorumcuları bu ayeti şöyle açıklıyor:

  1. “Eğer siz Müslümanlar Müslüman olmayan yetki altındaysanız ve kendinizi tehlike altında hissediyorsanız, kendinizi sadık birisi gibi meydana çıkarıp… içinizdeki nefretinizi saklayın”[3].
  2. “Müslüman, Müslüman olmayanların tehdidinden korktuklarında dış görünüşü ile kendini koruya bilir”[4].
  3. “Yüreğimiz onlara karşı lanetle dolu olduğu halde, bazı insanların yüzüne tebessüm edelim”[5].

Böylece, Müslümanlar Müslüman olmayan biri gibi davranır ve hatta kendilerini korumak için mesihçi olduklarını söyleye bilirler!

Dua

Dünyanın ışığı, yol, gerçek ve yaşam Olan Rabbimiz İsa Mesih, biz sana secde ediyor ve seni yüceltiyoruz. Seni görkemli Rab ve seven Kurtarıcı olarak tanımayan Müslümanlar için yürekten haykırıyoruz.

Bu öğretinin onların dininin bir parçası olduğu için üzgünüz. Onları aldatıldıkları için yargılama eğilimindeyiz. Affet bizi, Rabbim. Şefkatle Müslümanlar için yalvarış duası etmemiz için bize yardım et.

Sen gönülde sadakat olmasını istiyorsun. (Mezmur 51:6). İnsanları aldatanlar için dua ediyoruz. Onları Kendine taraf çek ve Kendi varlığınla onların kalplerini sevindir. Onları ellerinden tutarak çarmıha götür, üzerlerine merhametini yağdır ve lütfunu tattır.

İsa’ya iman eden Müslümanlar Müjdeyi paylaştıklarında onları hiçbir zaman yaşamadıkları cesaretle doldur. Mesih’in adıyla dua ediyorum.

Tanrının vaadi

“Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten, öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak.” (Yuhanna 8:31-32).

[1] Hans Weir, sayfa 1282

[2] Taqiyah in Islamic Thought (Arabic), Dr Sayyed Thamer Amidi, Risalah Center, n.d., sayfa 11

[3] At-Tabari, d. 923

[4] Ibn Kathir, d. 1373

[5] Muhammed’in yakın ortaklarından biri Abu Darda