جمعه، ۱۴جولای ۲۰۲۳

جمعه، ۱۴جولای ۲۰۲۳

این هفته درباره مفهوم حِسْبَه دعا می‌کنیم

آیا تا به حال با خود فکر کرده‌اید که چرا پدران، برادران یا قوم و خویش مذکر دختران و زنان مسلمان، همیشه آماده‌اند تا زنی را از خانوادهٔ خود بکشند؟ پاسخ این است: مفهوم حِسْبَه در اسلام تعلیم می‌دهد که خدا مردان مسلمان را منصوب نمود تا بر همهٔ خانواده، دوستان و همسایگان داوری کنند تا مطمئن شوند که همه پیرو اسلام هستند و از ملزومات آن اطاعت می‌کنند (سوره التوبه آیه ۷ و همچنین سوره آل‌عمران آیه ۱۰۳). وظیفهٔ کل جامعهٔ اسلامی این است که از به‌جا آورده شدن این وظیفه توسط اعضایش مطمئن شود.
حِسْبَه کلمهٔ عربی و مربوط به پاسخگو بودن و حسابرسی می‌شود. در حِسْبَه، فرد در زندگیِ شخصی دیگر دخالت می‌کند و او را مجبور می‌کند تا باورها و رفتارهای خاصی را با تهدید جانی بپذیرید. «هر یک از شما منکرى را دید باید با دست خود [به زور] آن را تغییر دهد. اگر نتوانست، با زبانش تغییر دهد (اعتراض کند) و باز اگر نتوانست، در قلبش آن را انکار کند و این ضعیف‌ترین مرحله ایمان است.» (حدیث)
در حِسْبَه چهار عنصر وجود دارد: خطا، شخصی که مرتکب آن می‌شود، قضاوت و شخصی که آن را اجرا می‌کند یا به‌جا می‌آورد. عناصر این روند شامل به‌کارگیری توصیه، کلامی تند، تهدید، انزوا، کتک، خشونت جسمانی، شکنجه و نهایتاً کشتن می‌شود (مقایسه شود با رومیان ۱:۲)

دعا

پدر رحیم و شفیق، تو بسیار رنج کشیدی و پر از محبت و فیضی. همه ما گناهکاریم. بدون فیض تو، همه محکوم و گم‌گشته‌ایم. بدون صلیب عیسا، همه بینوا و سرگردان ‌بودیم!
کلامت به ما می‌گوید: «امّا تنها یک شریعت‌گذار و داور هست، همان که قادر است برهاند یا هلاک کند. پس تو کیستی که همسایۀ خود را محکوم کنی!» (یعقوب ۱۲:۴)
پس امروز، قومی را نزدت می‌آورم که خود را داور بر دیگران می‌دانند. کمکشان کن تا متوجه شوند که چگونه آنها را می‌بینی، و باشد که فیض رایگان تو را درک کنند. آنها را به خاطر گناهشان ببخش. چشمانشان را بگشا تا بتوانند ببینند و گوش‌هایشان را باز کن را تا بتوانند بشنوند که خدا در مسیح آمده است. او ما را ملاقات نمود تا رهاننده ما باشد و به ما کمک کند.
برکات خود را بر مسلمانان در هر طریق و از هر اعتقاد و هر جامعه‌ای که هستند، جاری نما. روی خود را بر آنها بنما. آنها را پای صلیب بیاور. همه را با روح‌القدس خود پر کن. ای شبان اعظم گوسفندان، آنها را در چراگاه‌های سبز آرامی ده، آنها را به آبهای آرام هدایت کن و در مسیرهای عدالت خود راهنمایی بنما. به خاطر نامت، آمین.

وعده

«زیرا که خداوند داور ماست؛ اوست که شریعت را به ما بخشیده. خداوند پادشاه ماست؛ اوست که ما را نجات خواهد داد.» (اشعیا ۲۲:۳۳)