26 Mayıs 2023. Cuma

26 Mayıs 2023. Cuma

Bu hafta yeni iman etmiş Müslümanların

Kutsal Ruhla

dolması için dua edeceğiz.

İsa, Babanın yanına gitmeden önce o, Kutsal Ruhu bize teselli verici ve Liderimiz olması için göndereceğini ve Onun hakkında tanıklık etmek için bize güç vereceğini vaat etti. Bu vaat Ellinci Günde gerçekleşti. Bu hafta sonu biz Kutsal Ruhun armağanını hatırlamak için Ellinci Günü kutlayacağız. Ancak Kutsal Ruhun gücü insanları Mesih’e çekebilir ve imanlılara gündelik hayatta, müjdecilikde ve görevlerde büyük başarılar elde etmeye fırsat verebilir.

Asırlar boyu Kutsal Ruh mucizeler, görümler ve rüyalar aracılığıyla dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan birçok Müslümanlara Mesihi göstermiştir. 1960-1970 yıllarında Endonezya’da ve Afrika’nın bazı yerlerinde Müslümanların Mesih’e gelmesinin büyük etkisi temel olarak Kutsal Ruhun güçlü işidir.

Dua

Ey Allah, Kutsal Ruh, Mesih’e iman eden Müslümanlara gel ve onları Kendi gücün ve varlığında doldur. Onların hayatında İsa’nın Ellinci Gün bayramı vaadini gerçekleştir. Kutsal Ruh, onları kutsa, gerçeğe yönlendir ve onlara muzaffer bir mesihçi hayatı sürmeye yardım et. Onların çevresi Müjdeye karşıdır ve ana bağlı kalmak için Kutsal Ruhunla dolmalarına ihtiyaçları var.

Onlara başkaları için dua etmeye ve kayıp dünya için yakarışta olmalarına yardım et. Onları Mesih hakkında tanıklık etmek, Müjdeyi bütün yeryüzüne yaymak ve işaretler ve mucizeler aracılığıyla Allah’ın büyüklüğünü sergilemek için cesaret ve güçle doldur.

Dua ediyorum ki, “sular denizi nasıl kaplıyorsa, dünya da RAB’BİN GÖRKEMİNİN bilgisiyle dolacak” (Habakkuk 2:14) vaadi gerçekleşsin.

İsa’nın güçlü adıyla dua ediyorum. min.

Tanrının vaadi

“Ondan sonra bütün insanların üzerine Ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, Gençleriniz görümler görecek.” (Yoel 2:28).