جمعه، ۲۶ می ۲۰۲۳

جمعه، ۲۶ می ۲۰۲۳

این هفته دعا می‌کنیم که مسلمانان از روح‌القدس پر شوند

پیش از صعود  عیسی نزد پدر، او وعده داد روح‌القدس را بفرستد تا تسلی‌دهنده و راهنمای ما باشد و ما را برای این که شاهد او باشیم، تقویت نماید. این وعده در روز پنتیکاست تحقق یافت. این آخر هفته، یکشنبهٔ پنتیکاست را جشن می‌گیریم تا یادآور عطای روح خدا به کلیسا باشد. تنها قدرت روح‌القدس می‌تواند مردم را به سوی مسیح بکشاند و ایمانداران را قادر سازد تا دستاوردهایی در هر سطحی از زندگی، بشارت و ماموریت خود داشته باشند.
در طی قرون مختلف، روح‌القدس مسیح را بر مسلمانان بسیاری در نقاط مختلف دنیا آشکار نموده، او از طریق معجزات، خواب‌ها و رویاها چنین کاری را به انجام رسانید. موجی از مسلمانان در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی در اندونزی به مسیح ایمان آوردند و در حال حاضر در بخش‌هایی از آفریقا نیز چنین اتفاقی در حال رخ دادن است و می‌توان آن را مربوط به عمل نیرومند روح‌القدس دانست.

دعا

روح‌القدسْ خدا، بر مسلمانانی که به مسیح ایمان آورده‌اند، قرار بگیر و آنها را از قدرت و حضورت پر کن. وعدهٔ پنتیکاست  عیسی را برای آنها محقق کن. روح‌القدس، آنها را تقدیس نما و به‌‌سوی حقیقت رهنمون شو. آنها را هدایت نما تا زندگی مسیحی پیروزمندی داشته باشند. محیط پیرامونشان نسبت به انجیل متخاصم است و برای متعهد ماندن به تو، به پری روح‌القدس نیاز دارند.
کمکشان کن تا برای دیگران دعا کنند و برای دنیای گمشده شفاعت نمایند. آنها را الهام ببخش تا با غیرت و قدرت به مسیح شهادت داده و انجیل را در سراسر دنیا گسترش دهند و شکوه خدا را با آیات و معجزات به نمایش درآورند.
دعا می‌کنم آن زمان برسد که «همان‌گونه که آبها دریا را می‌پوشاند، جهان از معرفتِ جلالِ خداوند مملو خواهد شد.» (حبقوق ۱۴:۲)
در نام  عیسی دعا کردم. آمین.

وعده

«روح خود را بر مردم می‌ریزم. پسران و دخترانت توبه می‌کنند. پیران خواب‌ها می‌بینند و جوانان‌ات رویاها.» (یوئیل ۲:۲۸)