19 Mayıs 2023. Cuma

19 Mayıs 2023. Cuma

Bu hafta İslam anlayışı olan

kadınlar için mahremiyet

hakkında dua edeceğiz.

İslam dinine göre, kadınlar kirli ve kendileri de erkekleri baştan çıkarmaya meyillilerdir! Ona göre de onlar kontrol altında olmalı, halka açık yerlerde bedenlerini örtmeli ve yabancı adamlarla konuşmamalılar.

Aynı zamanda Müslümanlar düşünüyorlar ki, kadın hiçbir zaman evini veya toplumunu tek başına terk etmemelidir. Ona eşlik eden olmalı. İslam’da bu kişi mahrem adlandırılıyor. Mahrem bir anlamda kadını kendinden korur!

Normalde mahrem ebeveyn, erkek kardeş, oğul veya himaye ettiği kadınla evlenmesine izin verilmeyen herhangi bir erkektir.

Bu anlayış, İslam’daki bazı diğer inançlar gibi, asıl problemin insanın kalbindeki günahın kökeninde olduğunu kabul etmeyen dini bir sistemden bahsediyor. Sistemin denetçileri zahiri kısıtlamalar aracılığıyla günahı idare edebileceklerini düşünüyorlar. Mahrem meselesinde kadına eşlik eden erkek onu kendinden koruyan bir araçtır!

Dua

Yaratanımız Rab Allah, bizi kendi benzeyişinde erkek ve kadın olarak yarattın. Sen bize büyük hediyeler verdin. Aynı zamanda, günah içerisindeyiz. İsa’nın ötesinde bizim hiçbir doğruluğumuz olamaz. Hiçbirimiz diğerinden üstün değiliz! Biz kadınların erkeklerden daha günahlı olduğuna inanmıyoruz.

Dua ediyorum ki, birçok erkek, hem de kadın Müslümanlar Kurtarıcımız İsa aracılığıyla bu hafta sana iman etsinler. Onlara yardım et ki, kendilerinin Tanrının yüceliğinden mahrum olan günahkârlar olduklarını. (Romalılar 3:23) ve senin lütfunla sana müracaat ede bileceklerini anlasınlar.

Bu duayı Oğlun, Rabbim İsa Mesih’in sevgili adıyla ediyorum. Âmin.

Tanrının vaadi

Kenliler’den Hever’in karısı Yael Kadınlar arasında alabildiğine kutsansın. Çadırlarda yaşayan kadınlar arasında Alabildiğine kutsansın! (Hakimler 5:24).

«Selam, ey Tanrının lütfuna erişen kız! Rab seninledir». Meryem ise dedi: «İşte, bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak» (Luka 1:28, 46, 48).