جمعه، ۱۹ می ۲۰۲۳

جمعه، ۱۹ می ۲۰۲۳

این هفته درباره مفهوم محرمیت بانوان در اسلام دعا می‌کنیم

طبق اسلام زنان، منحرف و متمایل به وسوسه هستند و باعث وسوسه شدن مردان می‌شوند! پس باید دقت کنند و بدن خود را در ملاعام بپوشانند و با بیگانه‌ها صحبت نکنند.
متعاقباً، مسلمانان باور دارند که زن هرگز نباید خانه یا جامعهٔ خود را به‌تنهایی ترک کند. او باید مراقب یا همراهی داشته باشد. آن مراقب را به اصطلاح در اسلام محرم می‌گویند. محرم کسی است که زن را در برابر خود حفظ می‌کند!
محرم معمولاً پدر، برادر، یا پسر یا مردی است که نمی‌تواند با آن زنی که تحت مراقبت دارد، ازدواج کند.
این مفهوم، مثل برخی دیگر از باورهای اسلامی، از نظام در هم‌شکستهٔ مذهبی حکایت دارد، که مشکل اصلی، یعنی ریشهٔ گناه در دل شخص را تشخیص نمی‌دهد.  رهبران این نظام فکر می‌کنند با محدودیت‌های ظاهری می‌توانند گناه را کنترل کنند. در مورد محرمیت، کسی که زن را همراهی می‌کند، در واقع وظیفه دارد زن را از خود زن محفوظ نگه دارد!

دعا

خداوند خدای آفریننده، ما را مرد و زن و به شباهت خود آفریدی. عطایای عالی‌ای به ما بخشیدی. با این وجود، همه ما به گناه افتادیم. هیچ یک از ما، به دور از مسیح، نمی‌تواند ادعای پارسایی کند. هیچ یک از ما والاتر از دیگری نیست! ما باور نداریم که زنان گناهکارتر از مردانند.
دعا می‌کنم که بسیاری از مسلمانان، هم مرد و هم زن، به واسطهٔ مسیح که منجی و ولی ماست، نزد تو بیایند. کمک کن تا درک کنند که همه گناه کرده‌اند و از جلال خدا قاصر آمده‌اند (۲۳:۳)، و تنها به فیض است که مردم می‌توانند به تو دسترسی پیدا کنند.
در نام عزیز عیسای مسیح، پسرت، خداوندم، دعا کردم. آمین.

وعده

«یاعیل در میان زنان مبارک‌ترین است؛ زنِ حِبِرِ قینی در میان زنانِ چادرنشین مبارک‌ترین است.» (داوران ۲۴:۵)
«سلام بر تو، ای که مورد لطف قرار گرفته‌ای. خداوند با توست… مریم گفت جان من خداوند را تمجید می‌کند… زین پس، همۀ نسلها خجسته‌ام خواهند خواند.» (لوقا ۲۸:۱،۴۶، ۴۸)