12 Mayıs 2023. Cuma

12 Mayıs 2023. Cuma

Bu hafta

Şamuel Zvemerin

mirası hakkında dua edeceğiz.

Şamuel M.Zvemer (1867-1952) Müslüman ülkelerine gönderilen Amerikalı misyonerdi. Mısır, Irak, Bahreyn, Yemen, Lübnan ve Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde hizmet etmiştir. O, Müslümanlar arasında “İslam’a gönderilen elçi” ve “İncilin ateşli müjdecisi” olarak adlandırılıyordu[1]. Müslüman ülkelerine gönderilen bir misyoner olarak, işinde, araştırmalarında ve yazılarında inanılmaz başarılar elde etmişti. O, uzun yılların deneyimlerinden sonra açıkladı: “İslam’ın gücü hareketsiz oturmak, fikirleri def etmek, reformcuları susturmak, ilerlemeden nefret etmektir”. Onun sloganı şöyleydi: “Sevmeyen yaşamıyor; Mesih’in hayatını yaşayan ölmez”[2].

Dua

Göksel Babamız, Şamuel Zvemer gibi insanlar için sana minnettarız. Sen onu çağırıp təmin sağladın. Onun cesareti, fedakarlığı ve azmine göre sana minnettarım. Dua ediyorum ki, birçok gençleri çağırıp onları Kelamını Müslümanlar arasında yayılması için büyük işlere hazırlayasın. Onlara direnç ve düşmanlığı azim ve alçakgönüllülükle karşılamak için cesaret ver. Bu yeni elçilere sarsılmaz bir yükümlülük ve kaybolmuşlara karşı sarsılmaz sevgi ver.

Onlara itaate götüren yolun her zaman düz olmadığını anlamalarına yardım et. Çoğu zaman bedeli ağır. Şamuel Zvemer eşi ile birlikte 4 ve 7 yaşındaki kızlarını bir hafta içerisinde Bahreyn’de defin ettiler. Mezarlarının üzerlerinde şöyle yazıyordu: “Kuzu görkem almaya layıktır”. Yeni misyonerlere itaatkarlığa göre kıymet vermeye hazır olmalarına yardım et.

Yüce Rab Allah, Müslüman dünyasına İncil için bir sabah açıldı. Müslümanlar arasında Kendi görkemini ilan et. İsa’nın sevgili adıyla. Âmin.

Tanrının vaadi

RAB’BE güvenenler Siyon dağına benzer, Sarsılmaz sonsuza dek durur. Dağlar Yeruşalimi nasıl kuşatmışsa, RAB de halkını öyle kuşatmıştır, şimdiden sonsuza dek. (Mezmur 125:1-2).

[1] J. Christy Wilson, Apostle to Islam, sayfa. 4.

[2] Samuel Zwemer, Raymund Lull, sayfa. 45.