جمعه، ۱۲ می ۲۰۲۳

جمعه، ۱۲ می ۲۰۲۳

این هفته در مورد میراث «سموئيل زوئمِر» دعا می‌کنیم

«سموئیل زوئمِر» (۱۸۶۷-۱۹۵۲)، مبشری آمریکایی در میان مسلمانان بود. او در مصر، عراق، بحرین، یمن، لبنان و بخش‌های مختلف سرزمین‌های عرب خدمت کرده است. او را «رسول دنیای اسلام» لقب داده‌اند و «قاصد سوزان انجیل» در میان مسلمانان خوانده‌اند.[1] او به عنوان مبشر میان مسلمانان، دست به کارها، تحقیقات و نوشته‌های گوناگونی زده است. او پس از سال‌ها تجربه، اعلام کرد: «قدرت اسلام در سکون، ممنوع کردن اندیشه، خفه‌ کردنِ اصلاح‌طلب و مردود دانستن پیشرفت است.» شعارش این بود: «آن که محبت نمی‌کند، زندگی نمی‌کند؛ آن که با حیات مسیح زیست می‌کند، قادر به مرگ نیست.»[2]

دعا

ای پدر ما که در آسمانی، شکرت می‌کنیم برای کسانی مانند «سموئيل زوئمِر». تو او را خواندی و تجهیز کردی. شکرت می‌کنیم برای شجاعت، فداکاری و استقامتش. دعا می‌کنم که جوانان بسیاری را بخوانی و آنها را برای وظیفهٔ عظیم گسترش کلامت میان مسلمانان آماده کنی. به‌ آنها شجاعت بده تا با مخالفان و متخاصمان، با حلم و فروتنی روبه‌رو شوند. همان‌طور که زوئمِر را به غیرت برافروختی، این قاصدان تازه را نیز با تعهد تزلزل‌ناپذیر و محبتی استوار نسبت به گمشدگان تجهیز کن.
آنها را یاری رسان تا متوجه شوند که جادهٔ اطاعت همیشه صاف نیست. معمولاً بهای سنگینی دارد. سموئیل زوئمِر و همسرش، دختر چهارساله و دختر هفت‌سالهٔ خود را با فاصلهٔ یک هفته در بحرین دفن کردند. بر سنگ قبرشان نوشته شد: «آن بره، شایستهٔ دریافت غنیمت‌هاست.» به مبشران جدید کمک کن تا آمادهٔ پرداخت بهای اطاعت شوند.
خداوند خدای عظیم، امروز سحرگاهِ انجیل در دنیای مسلمانان است. جلال خود را در میان مسلمانان آشکار نما. در نام عزیز عیسا مسیح. آمین.

وعده

«کسانی که به خداوند اعتماد دارند، مانند کوه اورشلیمْ استوارند و عاری از تزلزل. کوه‌ها که دو اورشلیم را گرفته‌اند، پس خدا قومش را اکنون و همیشه در برمی‌گیرد.» (مزمور ۱:۱۲۵-۲)

[1]  جِی. کریستی ویلسون، «قاصدی به سوی اسلام»، ص ۴

 [2] رِیموند لول، سموئیل زومئر، ص ۴۵