5 Mayıs 2023. Cuma

5 Mayıs 2023. Cuma

Bu hafta

Kralın büyükannesi olan

Rut

gibi kadınlar için dua edeceğiz.

Rut genç yaşında dul kalmıştı. O, Moav halkındandı. İsrailli kayınvalidesi Naomi Moavı terk edip İsrail’e dönme kararı aldığında Rut onunla gitmesi için ısrar etti. O, iki halk arasında düşmanlık olduğunu bilse de, cesaretle bu seçimi yaptı.

İki kadın Bet-Leheme vardıklarında bütün şehir merakla izliyorlardı. Çok geçmeden, Rut artık nüfuslu toprak sahibi olan Boazla akşam yemeyi yiyorlardı. Olaylar hızlıca gelişiyordu ve Boaz Rutla evlendi. O, sonradan kral Davut’un dedesi olan bir oğul doğurdu. Moavlı Rut kral Davutun ve elbette ki, Rab İsa Mesih’in büyük annesi oldu. (Kutsal Kitaptan bütün Rut kitabını okuyun).

Dua

Ey göklerdeki görkemli Allah, Sen çağların kralısın. Sen tarih ve edebiyata öncülük ediyorsun. Sen olayları yönetiyorsun. Sen hem de kurtaran Tanrısın. Rabbimiz ve Kurtarıcımız, bir yabancı ve çocuk sahibi olmayan dul kadın Rut’un hikayesine göre sana minnettarım. Sen onun acısını ve yalnızlığını büyük berekete çevirdin. Sen ona saygı duydun. Senden başka hiç kimse karanlık geceyi aydınlık sabaha dönüştüremez.

Dua ediyorum ki, birçok Müslüman kadınlar Rut gibi, tek gerçek Tanrının ardınca gitmek için bilinmeyen bir geleceğe doğru cesaretle adım atsınlar.

İslam’dan dönüp İsa’ya iman eden kadınların senin sevginde ve bakımında güvenceleri olsun. Onlara göster ki, hiçbir kurban Göksel Babanın gözünden kaçırılmayacak. Rabbimizin ardınca gitmek kararı onların kültürlerindeki direnişi yok etsin. Mesih’in “başarısız” sayılan bu izleyenleri başkalarını sana getirecek birer örnekler olsunlar. Âmin.

Tanrının vaadi

Kadınlar Naomi’ye dediler: “Rab’ be övgüler olsun ki… gelinin… sana yedi oğuldan daha iyidir!” (Rut 4:14-15).