جمعه، ۵ مِی ۲۰۲۳

جمعه، ۵ مِی ۲۰۲۳

این هفته برای زنانی مانند روت، مادربزرگ پادشاه دعا می‌کنیم

روت در جوانی بیوه شد. او از اهالی موآب بود. وقتی نعومی، مادرشوهر اسرائیلی او تصمیم به ترک موآب گرفت و بنا داشت که به اسرائیل بازگردد، روت پافشاری کرد که با او همراه شود. او با شجاعت چنین انتخابی کرد؛ اگرچه می‌دانست که بین دو ملت دشمنی سختی هست.
وقتی دو زن وارد بیت‌لَحِم شدند، همهٔ مردم شهر کنجکاو بودند. چیزی نگذشت که روت خود را نشسته بر سفرهٔ بوعَز یافت؛ بوعَز زمینداری بانفوذ بود. اتفاقات پشت سر هم پیش رفتند و بوعَز با روت ازدواج کرد. بعداً پسری را به دنیا آورد که پدربزرگ داوود پادشاه شد. روت، دختری اهل موآب، مادر مادربزرگ داوود پادشاه و مسلماً خداوند عیسای مسیح شد (کل کتاب روت را در کتاب‌مقدس بخوانید.)

دعا

خدای قادر در آسمان، تو پادشاه همهٔ اعصاری. تو تاریخ را هدایت می‌کنی. تو امورات ابدیت را به جلو می‌رانی. تو همهٔ اتفاقات را در کنترل داری. شکر برای خداوند و ولیمان و داستان روت، غریبه‌ و بیوه‌ای بی‌فرزند. تو بینوایی و تنهایی را به برکتی عظیم و مهیب بدل کردی. خدایا، تو روت را حرمت نهادی. کسی مثل تو نمی‌تواند شب تیره را به صبحی نورانی بدل کند.
دعا می‌کنم که زنان مسلمان بسیاری مانند روت، با شجاعت از تنها خدای حقیقی پیروی کنند و بگذارند او آنها را به قیمت طرد و استهزا شدن در آینده‌ای نامعلوم هدایت کند.
دعا می‌کنم بانوانی که از اسلام به مسیح ایمان می‌آورند، مملو از اطمینان به محبت و مراقبت تو شوند. به آنها یاری رسان تا متوجه شوند که فداکاریشان از چشم پدر ما که در آسمان است، دور نمی‌ماند. باشد که این پیروان مسیح، آنهایی که «هیچ» حساب می‌شوند، رهبرانی گردند که دیگران را به‌سوی تو می‌آورند. آمین.

وعده

«آنگاه زنان به نَعومی گفتند: «‌متبارک باد خداوند … زیرا عروست … برایت از هفت پسر نیکوتر است… » (روت ۱۴:۴-۱۵)