28 Nisan 2023. Cuma

28 Nisan 2023. Cuma

Bu hafta

Perpetua’nın

mirası hakkında dua edeceğiz.

Vibia Perpetua bir bebeği olan 22 yaşında güzel genç bir kadındı. O, Kuzey Afrika’nın şimdiki Tunus bölesinde, Kartaca’da yaşıyordu. Onun babası ve ailesi toplulukta saygı kazanmıştı. O aynı zamanda eğitimli bir kadındı.

Roma egemenliğinin Hristiyanları ciddi şekilde takip ettikleri bir zamanda Perpetua hayatını Mesih’e adadı ve çok güçlü imanlı oldu. Bu sebepten o hapis edilip zindana atıldı, burada başkaları ile birlikte ölüm cezasına mahkûm edildi. Babası ve diğer insanlar ondan İsa’yı inkâr etmesini rica ettiler, ancak o, kesinlikle bunu reddetti.

7 mart 203 yılında V.Perpetua şehrin hipodrumunda  vahşi hayvanların önüne atılmıştı. Heyecanlı izleyiciler ona bakıp bağırırken, vahşi hayvanlar ona saldırarak onu parçalamışlardı. Sonunda, bir gladyatör kılıcını ona sançtı ve o, Tanrıya hamt ederek göklere gitti. O, son sözleri ile diğer imanlıları kendi imanlarında güçlü kalmaya, hiçbir zaman teslim olmamalarına ve acıların onları Mesih’ten ayırmasına izin vermemeleri için teşvik ediyordu.

Dua

Rab Allah, bu genç, cesaretli kutsal Perpetua’nın mirası ve hatırası için sana minnettarım. Senden rica ediyorum ki, onun yaşamının sonsuz dersleri bizim yüreklerimize kazınsın.

Ey merhametli Baba, bugün Mesih’e iman getirip Ondan yüz çevirmediklerinden, Onu reddetmediklerinden ötürü Müslüman yetkilileri tarafından tutuklanan kardeşlerimizi anımsa. Perpetuaya verdiğin gibi, modern kutsallara da sabır ve cesaret ver. Onlara tutsaklıkta oldukları zaman Mesih’in sevgisini ve gücünü göstermeye ve onları tutsak edenlere Müjdeni duyurmalarına yardım et.

Dua ediyorum ki, onları teselli et. Onların acılarını hafiflet. Onlara zulüm gördüklerinde onların yanında ol. Onlar kendilerini yalnız ve terk edilmiş hissettiklerinde senin acını hissetsinler. Sözünden teselli veren ayetleri onlara hatırlatarak onları sakinleştir ve acılarını hafiflet.

Kutsal Ruhunla, onlara acı çektirenleri affetmek için lütuf ver. Onlar mahkûm arkadaşları ve hapishane yetkilileri arasından Mesih’e iman edenleri görüp sevinsinler.

Tanrının vaadi

Ama sona kadar dayanan kurtulacaktır. (Matta 10:22).