21 Nisan 2023. Cuma

21 Nisan 2023. Cuma

Bu hafta

iftar

ile ilgili dua edeceğiz

Müslümanlar bir ay devam eden Ramazan orucunu Müslüman ülkelerinde İd el-Fitr gibi bayramla bitiriyorlar. Artık yemeklerden ve içkiden kesinlikle imtina etmiyorlar. Kederden sevinçli hale doğru değişiyorlar. Aile üyeleri bir araya geliyorlar. İnsanlar fakirlere sadaka veriyor.

Böylece, bu sevinç ve şenlik zamanında insanların kendilerini boş hissetmeleri olağandışı değil.

Dua

“RABbin görkemine kendi yerinde övgüler olsun! “(Hezekiel 3:12). Sen gerçek görkeme ve alkışa layık olan yegâne Allah’sın. Sen gerçek sevinç ve rahatlık kaynağısın; sen bizim ümidimizsin.

Bu sevgili dostlar için dua ediyorum; yaşamlarının değişmesine izin versinler. Bu zamanda iftar açmalarına rağmen, bayram ediyorlar, ancak gerçekte, onlar İsa’ya, Yaşam Ekmeğine ihtiyaç duyuyorlar. Mesih’in Müjdesini kabul etmek için onların yüreklerini aç. Onlar Allah’ın Sözü için acıksınlar ve susasınlar. Onlara İsa’yı tanıma ve onun ardından gitmek isteğini ver.

Tanrının vaadi

Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi: “Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal Yazıda dendiği gibi, bana iman edenin “içinden diri su ırmakları akacaktır’.” (Yuhanna 7:37-38).