14 Nisan 2023. Cuma

14 Nisan 2023. Cuma

Bu hafta

Kadir Gecesi

hakkında dua edeceğiz

Müslüman takviminde Ramazan ayının 27. gecesi “Kadir Gecesi” olarak adlandırılıyor. Bu, Muhammed peygambere Kuran’ın Cebrail meleği tarafından ortaya çıkarıldığını bildiren geceyi hatırlatıyor. Bu özel gecede Müslümanlar bu olayı kutlayarak kendilerini çok ümitli hissediyorlar. Birçoğu Kuran okumaya ve özel dualar etmeye zaman ayırıyorlar. Onlar bu gecenin 1000 aylık ibadetten daha üstün olduğuna inanıyorlar. Bazıları bu gece sürecinde görümler ve rüyalar görüyorlar.

Birkaç gün sonra Müslümanlar bir aylık Ramazan oruçlarını bitiriyorlar.

Dua

Ey bütün bereketin, merhametin ve lütfun kaynağı olan, Göksel Babamız, biz seni yüceltiyoruz ve sana hamt ediyoruz. Musa’nın zamanında onlarla göklerden konuştun ve onlara adaletli hükümler, doğru yasalar, iyi kurallar ve emirler verdin. (Nehemya 9:13). Onlara yardım etmek ve yol göstermek için peygamberlerini göndermeye devam ettin.

Sözün bize diyor ki, bu son zamanda O bize Oğul aracılığıyla seslendi. (İbraniler 1:2). O bizim günahlarımızı bağışlamak, bizi oğulları yapmak ve kutsal huzuruna yol açmak için Golgotada öldü. Çarmıh olmasaydı, sana yakınlaşmak için başka aracımız olmazdı. Sana minnettarım.

Baba, senden rica ediyorum ki, Mesihi Müslüman dostlarıma göster. Kutsal Ruhun kudreti ile onlara dokun. Oğlunu reddetmek ve başkasına iman etmek günahını onlara açıkla. Onlar anlasınlar ki, İsa’nın dedikleri gerçektir, O, Rab, Kurtarıcı ve Allah’ın Oğludur. Onu yaşamlarına davet etsinler ve Ona itaatkâr olsunlar.

Ya Rab İsa, Müslümanların rüyalar ve görümler bekledikleri bu anda onlara görkemini göster. Onlara doğaüstü şekilde Kendini göster. Onların ihtiyaçlarını karşıla ve korkularını al. Onlara Kendi kudretini, merhametli sevgini ve bağışlayan lütfunu göster. Onların hayatlarını değiştir. Onlara ümit ver ve onları Kutsal Ruhunla doldur. Âmin.

Tanrının vaadi

O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp size bildirecek. (Yuhanna 16:14).