جمعه، ۱۴  اپریل ۲۰۲۳

جمعه، ۱۴  اپریل ۲۰۲۳

این هفته در مورد شب قدر دعا می‌کنیم

روز ۲۷اُم ماه رمضان در تقویم مسلمانان را شب قدر می‌نامند. این شب، بنا بر باورهای اسلامی، یادآور زمانی است که محمد برای اولین بار قرآن را در قالب وحی دریافت نمود. در این شب، مسلمانان این رویداد را جشن می‌گیرند و انتظارات زیادی دارند. بسیاری وقت می‌گذارند و آیات قرآن را می‌خوانند و نمازی خاص می‌خوانند. آنها بر این باورند که این شب، بهتر از ۱۰۰۰ ماه عبادت است. برخی می‌گویند که در این دوره، خواب و رویا فراوان می‌بینند.
چند روز بعد از شب قدر، ماه رمضان برای مسلمانان به پایان می‌رسد.

دعا

ای چشمهٔ برکت و رحمت و فیض، پدر آسمانی، تو را می‌ستاییم و می‌پرستیم. در دوران موسی، از آسمان سخن گفتی و قوانین و فرامین منصفانه و سفارشات و تعالیم نیکویی را به مردم ارائه کردی (نحمیا ۱۳:۹). انبیا را نزد آنها فرستادی و به آنها کمک و راهنمایی رساندی.
کلام تو می‌گوید که درنهایت، در این روزهای آخر به واسطهٔ عیسای مسیح، پسرت، با ما سخن گفته‌ای (عبرانیان ۲:۱). او کسی بود که در جلجتا جان سپرد تا گناهان ما بخشیده شوند و فرزندان شویم و راه برای آمدن به حضور قدوست گشوده شود. بدون صلیب، راهی برای نزدیک شدن به تو نداریم. شکرت می‌کنیم.
پدر، از تو می‌خواهم مسیح را بر دوستان مسلمان من آشکار کنی. آنها را به قوت روح‌القدس ملاقات نما. آنها را بر گناه رد کردن پسر خود و ایمان داشتن بر کسی دیگر، قانع ساز. دعا می‌کنم که متوجه شوند ادعاهای  عیسی درست هستند و او خداوند، منجی و پسر خداست. دعا می‌کنم که او را در زندگی خود بپذیرند و تسلیم او شوند.
ای خداوند  عیسی، جلال خود را در این روزها بر مسلمانان نمایان ساز، کسانی که انتظار خواب و رویا را می‌کشند. به شکلی ماورایی به ملاقات آنها برو و با دل آنها سخن بگو. نیاز آنها را رفع کن و ترس آنها را تسلی ببخش. بر آنها قدرت خود، محبت دلسوزانهٔ خود و فیض بخشاینده‌ات را نمایان گردان. زندگی آنها را تغییر بده. به آنها امید ببخش و آنها را از روح خود پر کن. آمین.

وعده

«اما چون روحِ راستی آید، شما را به تمامی حقیقت  رهبری خواهد کرد.» (یوحنا ۱۳:۱۶)