7 Nisan 2023. Cuma

7 Nisan 2023. Cuma

Bu hafta

Müslümanların çarmıhı ret ettikleri

hakkında dua edeceğiz.

Bugün biz ebedi hayata sahip olmamızın yegâne sağlayıcısı olan İsa’nın çarmıha gerilmesini anımsıyoruz. İslam İsa’nın çarmıhta ölümünü inkâr ediyor. Kur’an Onun hiç çarmıha gerildiğini, ölmediğini ve aksine, Allah’ın onu diri olarak göklere aldığını bildiriyor. Müslümanlar bunu düşünüyorlar ki, Allah böylesine iyi peygamber olan İsa’nın başkalarının günahları için çarmıhta böyle rezalet durumda ölmesine izin vermez.

Müslümanlar insanların günahlı doğasının ne kadar ağır olduğunu göremiyorlar, bunun içindir ki, kurtulmak ihtiyacını ret ediyorlar. Onlar için çarmıh aptalca geliyor. (1 Korintlilere 1:18-25).

Dua

Yüce Tanrı, sevgili Göksel Babamız, biz seni ebedi Kurtarıcımız olarak kabul ediyoruz. Biz alçakgönüllülükle senin sevgin ve İsa’nın Golgotadaki kurbanının karşısında saygıyla eğiliyoruz. Bizi günahlar ve acılardan kurtarmak için O ne kadar utancı ve acı çekti! Allah’ın Kuzusu bize hayat vermek için öldü. Minnettarız sana.

Benim Müslüman dostlarım anlasınlar ki, Mesih’in çarmıhtaki ölümü günahlı insanlara verdiği en yüce hediyedir. Onlara kurtarılmaya ihtiyacı olan günahkârlar olduklarını anlamalarına yardım et. Onlara bizi günahtan kurtaran, hayatımızı karanlıktan ışığa çıkaran ve bizi şeytanın egemenliğinden Allah’ın Krallığına getiren çarmıhın gücünü göster.

Onlara çarmıhı inkâr etmenin ne kadar ciddi günah olduğunu göster. Onlar Senin Sözüne iman etsinler ve Müjdeyi kabul etsinler. Sana yalvarıyorum ki, onlar İsa’nın onları günahlarından kurtarmak için öldüğünü ve onlara haklı göstermek için dirildiğini bilsinler. Onların gözlerindeki perdeyi kaldır; gözlerini aç. Onların kalplerini sevginle fethet.

Müslümanlara İsa’nın çarmıhta öldüğü günün üzgün ve kederli gün olmadığını anlamalarına yardım et. Bu, günah, iblis ve ölüm üzerindeki zafer günüdür. Bu, şenlik ve sevinç günüdür.

Bütün hamtlar ve yücelik Sanadır, çarmıha gerilmiş ve dirilmiş Mesih, İlk ve Son, Diri Olan, Ölen ve ebedi olarak Yaşayan. Âmin.

Tanrının vaadi

Çarmıhla ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık, biz kurtulmakta olanlar içinse Tanrı gücüdür.

(1 Korintliler 1:18).