جمعه، ۷   اپریل ۲۰۲۳

جمعه، ۷   اپریل ۲۰۲۳

این هفته در مورد رد کردن صلیب توسط مسلمانان دعا می‌کنیم

امروز مصلوب شدن  عیسی را به خاطر می‌آوریم، تنها طریقی که می‌توانیم حیات جاویدان را از آنِ  خود کنیم. اسلام، مرگ  عیسی بر صلیب را رد می‌کند. قرآن می‌گوید که عیسی اصلاً مصلوب نشد و هرگز نمرد، بلکه خدا او را زنده به آسمان ربود. طبق استدلال مسلمانان، خدا روا نداشت که پیامبری نیکو، چنین مرگ زجرآوری را به‌خاطر گناهان دیگران بر صلیب تحمل کند.
مسلمانان جدیت ماهیت گناه‌آلود بشر را درک نمی‌کنند، پس نیاز به نجات را رد می‌کنند. برای آنان صلیب، ابلهانه به نظر می‌رسد (اول قرنتیان ۱۸:۱-۲۵).

دعا

خدای قادر مطلق، پدر آسمانی پرمحبت، تو نجات‌دهنده ابدی مایی. فروتنانه می‌آییم و در برابر محبت و قربانی عیسی در جلجتا سر تسلیم فرود می‌آوریم. او چه شرم و دردی را برای نجات ما از گناه و نابودی تحمل نمود! برهٔ خدا جان سپرد تا به ما حیات بخشد. شکرت می‌کنیم!
دوستان مسلمان من درک نمی‌کنند که مرگ عیسی بر صلیب، عطایی والا به بشر گناهکار بود. کمکشان کن تا بفهمند که گناهکارند و به  پاک شدن نیاز دارند. قدرت صلیب را نشانشان بده؛ صلیبی که نجات‌دهندهٔ ما از گناه و تبدیل‌کننده زندگی ما از ظلمت به روشنایی است و ما را از سلطهٔ شیطان رهایی می‌بخشد و بخشی از پادشاهی خدا می‌سازد.
آنها را بر جدیت گناه خود، یعنی رد کردن صلیب قانع نما. باشد که به کلام ایمان آورند و انجیل را بپذیرند. می‌طلبم که مسلمانان بدانند عیسی برای آنها جان داد تا از گناه رهایی یابند و از مردگان برخاست تا آنها را عادل سازد. ذهن و دیدگان آنها را باز کن. دل آنها را با محبت خود آکنده نما.
به مسلمانان کمک کن تا ببینند که عیسی در آن روز سخت و غم‌افزا بر صلیب جان داد. آن روز، روز پیروزی بر گناه، شیطان و مرگ بود؛ روز جشن گرفتن و شادی.
ستایش و جلال بر تو مسیح مصلوب و برخاسته از مردگان، اول و آخر، زنده‌ای که جان داد و اکنون تا ابدالاباد زنده است. آمین.

وعده

«زیرا پیام صلیب برای آنان که هلاک می‌شوند جهالت است، اما برای ما که نجات می‌یابیم قدرت خداست.» (اول قرنتیان ۱۸:۱)