31 Mart 2023. Cuma

31 Mart 2023. Cuma

Bu hafta biz dua edeceğiz ki,
Müslüman şehirleri Mesihi hoş karşılasınlar

Önümüzdeki pazar günü Batı Hristiyan dünyası Palmiye Pazarını kutlayacaklar. Biz İsa’nın zaferle, ancak alçakgönüllülükle eşek üzerinde Yeruşalim’e girdiğini hatırlıyoruz. Cemaat sevincini ifade etmek istiyorlardı. Hurma dallarını alıp giysilerini yola sermiş, Onu karşılamaya çıkmışlardı. Onlar alkış ve yücelterek seslerini yükselttiler. Zafer kazanıp evlerine dönen kahramanlar ve krallar böyle karşılanırdı.

Dua

Rab İsa Mesih, Görkemli ve Güçlü Kurtarıcı, Sen bize lütufkar olmak için Kendini alçalttın. Sen bizim Kurtarıcımız olmak için eğildin. Biz sana secde ediyoruz. Sen yegâne Tanrısın. Sen bizim Üstadımızsın. Sen görünmeyen Tanrının görünen suretisin. Her şey, bütün şehirler ve milletler, krallar ve saltanatlar, hükümdarlar ve hakimiyetler senin tarafından ve senin izzetin için yaratılmıştır. Sen Yeruşalime, inci ve değerli taşlarla süsletilmiş altın araba ile gire bilirdin, ama bunun yerine eşeğe bindin. Ne büyük alçakgönüllülüktür!

Dua ediyorum ki, şimdi Müslüman kaleleri sayılan şehir ve kasabalara zaferle giresin.

İnsanların kalbine girip onları değiştir. Bu hafta birçok Müslümanlar Seni kendi Kurtarıcısı ve ebedi Kralı olarak kabul etsinler. Dua ediyorum ki, onlar senin sevgini, şefkatini ve inceliğini tatsınlar. Onlar izdihamla yüreklerinin derinliklerinden haykırsınlar: “Davut Oğluna Hozanna! Rabbin ismi ile gelene alkış olsun!.. Var Olan ve Gelecek Olan… Kesilmiş Kuzu güçlü, serveti, hikmeti, kuvveti, şerefi, izzeti ve alkışı almaya layıktır!” (Matta 21:9; Vahiy 4:8; 5:12).

Tanrının vaadi

Uluslar sevinsin, sevinçten çığlıklar atsın, Çünki sen hakları adaletle yargılarsın, Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin. (Mezmur 67:4).