جمعه،‌ ۳۱ مارچ ۲۰۲۳

جمعه،‌ ۳۱ مارچ ۲۰۲۳

این هفته دعا می‌کنیم تا شهرهای مسلمان، پذیرای مسیح باشند

این یکشنبهٔ پیش رو، جهان مسیحیت یکشنبهٔ نخل را جشن می‌گیرد. به یاد داریم که عیسی پیروزمندانه، اما در کمال فروتنی سوار بر  مرکب وارد اورشلیم شد. جماعت می‌خواستند شادی خود را ابراز کنند. رفتند و او را پذیرفتند و با خود شاخه‌های نخل به همراه داشتند و لباس‌هایشان را بر جاده هموار کردند. صدای خود را جهت ستایش و تقدیر بلند کردند. این طریقی بود که پیروزمندان و پادشاهان بعد از پیروزی، در خانه پذیرفته می‌شدند.

دعا

خداوند عیسای مسیح، منجی عظیم و قادر، تو خود را فروتن ساختی تا فیض را به ما برسانی. پایین آمدی تا ولّی ما باشی. تو را می‌پرستیم. تو تنها خدایی. تو تنها ارباب ما هستی. تو تصویری واضح از خدایی. هر چیزی را تو خلق کردی و برای جلال تو خلق شده: شهرها و ملت‌ها، پادشاهان و حکومت‌ها، حاکمان و مقامات. می‌توانستی بر ارابه‌ای طلایی که با مروارید و سنگ‌های قیمتی تزئين شده به اورشلیم وارد شوی، ولی  مرکبی را برای ورود انتخاب کردی. چه فروتنی‌ای!
دعا می‌کنم که پیروزمندانه به شهرها وارد شوی، شهرهایی که اکنون سنگر مسلمانان خوانده می‌شوند.
دعا می‌کنم که به دل مردم وارد شوی و آنها را تغییر دهی. دعا می‌کنم که مسلمانان بسیاری این هفته با ایمان به تو، عیسای مسیح و رهاننده و ولّی و پادشاه جاودان اعتراف کنند. دعا می‌‌کنم که محبت، شفقت و نیکویی تو را احساس کنند. دسته دسته از اعماق جان خود فریاد برآورند: «هوشیعانا، بر پسر داوود!» «مبارک است آن که به نام خداوند می‌آید! … قدوس، قدوس، قدوس است، خداوندْ خدای قادر مطلق، او که بود و هست و می‌آید… آن برۀ ذبح‌شده سزاوار قدرت و دولت و حکمت و توانایی است، و سزاوار حرمت و جلال و ستایش.» (متا ۹:۲۱؛ مکاشفه ۸:۴؛ ۱۲:۵)

وعده

«قوم‌ها شاد باشند و بانگ شادی برآورند؛ چراکه تو قوم‌ها را به انصاف حکم می‌کنی و امت‌های جهان را هدایت می‌نمایی.» (مزمور ۵:۶۷)