24 Mart 2023. Cuma

24 Mart 2023. Cuma

Bu hafta İslam’daki
oruç
hakkında dua edeceğiz.

Bu mevsimde Müslümanlar bir ay oruç tutarlar. Bu oruç ayının adı Ramazan ayıdır. Müslüman takvimi toplam 354 günden ibaret olan ayı yılını esas alır. Böylece, her yıl bir ay devam eden oruç ayı bir önceki seneye göre yaklaşık 11 gün erken başlar.

Müslümanlar bu ay içerisinde her gün sabahtan gün batımına kadar oruç tutarlar. Onlar yemekten, içkiden, sigaradan, hoş kokulardan, evlilikteki cinsel ilişkilerden kaçınırlar. Akşamları ise iftarlarını açarlar. Ertesi gün sabahına kadar yemek serbest.

İslam dinine göre, Ramazan orucu insanlara Tanrı karşısında doğru yolu tutmaya ve cennete girmeye izin veriyor.

Bazı Müslümanlar bu ayda şeytanın zincirlendiğine ve onlara zarar veremiyeceğine, cennet kapılarının açık, cehennem kapılarının bağlı olduğuna inanırlar.

Dua

Ya Rab İsa, ben bu oruç mevsiminde Müslümanlar için kalbimde sevgi ve şefkatle dua ediyorum.

Biliyorsun ki, ya Rab, çoğu Müslüman samimi insanlardır. Onlar kendi dinlerine ve inançlarına ciddi yaklaşıyorlar. Onlara anlat ki, sana yaklaşmak için onlar İsa’dan ve onun Golgotada ki kurbanından geçmeleri gerek. Onlar “kırbaçlamakla” kendilerini günahtan kurtaramazlar! Onlar ayin ve dini görevleri yerine getirmekle sana kabul edilir olamazlar.

Ey Allah, onlara amellerle değil, ancak senin lütfunla imanla kurtulduğumuzu anlamamıza yardım et.

Dua ediyorum ki, bu ay içerisinde Müslümanlara Kendini işini tamamlamış olan Kurtarıcı olduğunu göster. Bilsinler ki, her şey çarmıhta “tamamlandı” Âmin.

Tanrının vaadi

Tanrı katında hiç kimsenin Yasa’yla aklanmadığı açıktır. Çünkü “İmanla aklanan yaşayacaktır.“ (Galatyalılar 3:11).