جمعه، ۲۴ مارچ ۲۰۲۳


جمعه، ۲۴ مارچ ۲۰۲۳

این هفته در مورد روزه اسلامی دعا می‌کنیم

در همین روزها، مسلمانان روزهٔ یک ماههٔ خود را در ماه رمضان شروع می‌کنند و تقویم مسلمانان بر اساس سال قمری و دارای ۳۵۴ روز است. پس هر سال، ماه رمضان ۱۱ روز زودتر از سال قبل فرامی‌رسد.
مسلمانان در طول این ماه از سحرگاه روزهٔ خود را شروع می‌کنند. از خوردن، نوشیدن،  سگرت کشیدن، استشمام بوهایِ تند و روابط زناشویی دوری می‌کنند. هر روز بعد از غروب خورشید، روزهٔ خود را با سفره‌ای رنگین باز می‌کنند و مجاز هستند تا سحرگاهِ روز بعد غذا بخورند.
طبق اسلام، روزه مردم را قادر می‌سازد که جایگاه درستی نسبت به خدا پیدا کنند و امکان ورود به بهشت را به آنها می‌دهد.
برخی از مسلمانان در واقع باور دارند که در طول این ماه، شیطان زنجیر می‌شود و نمی‌تواند آسیبی به آنها برساند و درهای آسمان باز می‌شوند و درهای جهنم بسته.

دعا

خداوند  عیسی، با محبت و شفقت در دل، برای مسلمانان در این ایام روزه‌داری دعا می‌کنم.
خداوندا، می‌دانی که بیشتر مسلمانان انسان‌های خوبی هستند. آنها نسبت به مذهب و باورهای خود جدی هستند. کمکشان کن که متوجه شوند برای قرابت به تو باید به  عیسی و قربانی‌ای که در جلجتا گذراند، ایمان بیاورند. آنها نمی‌توانند خود را از  گرداب گناه بیرون بکشند و نجات دهند. آنها نمی‌توانند با به‌جا آوردن مناسک و وظایف مذهبی خود را بیرون بکشند.
خدایا، کمکشان کن که متوجه شوند که ما نجات‌ یافته‌ایم، نه به واسطهٔ عملِ پارسایانه، بلکه به ایمان و لطفی که هیچ‌یک، لایقش نیستیم.
دعا می‌کنم که خود را در طول این ماه به عنوان منجی‌ای که همه چیز را تمام کرد، به مسلمانان بنمایی. باشد که بدانند بر صلیب همه‌چیز «تمام شد»، آمین.

وعده

«واضح است که هیچ‌کس به واسطۀ شریعت نزد خدا پارسا شمرده نمی‌شود، زیرا «پارسا به ایمان زیست خواهد کرد.» (غلاطیان ۱۱:۳)