10 Mart 2023. Cuma

10 Mart 2023. Cuma

Bu hafta
Lübnan ülkesi
için dua edeceğiz.

İki asır önce Batıdan Yakın Doğuya misyonerler gelmeye başladı ve Lübnan onların üstünlük verdiği bölgeydi. O, Suriye’nin bir kısmıydı ve Osmanlı hakimiyeti altındaydı. Tanrının yardımı ve Kutsal Ruhun gücü ile misyonerler birkaç on yıllar içerisinde iyi hasat topladılar. Onlar hakkında çoğumuz duymasak ta, Bliss, Jessap, Smit ve Van Dik gibi misyonerler kronikte ışık tutan örneklerdir. Onlar her şeylerini kurban verdiler, çok acılardan geçtiler, tehditler, açlık, hastalık ve birçok başka problemlerle mücadele ediyorlardı. Tanrı Kendi merhametine göre onlara büyük zaferler veriyordu. Onlar Kutsal Kitabı klasik Arap diline çevirdiler, topluluklar yarattılar, eğitim müesseseleri kurdular ve çok sayıda Hristiyan edebiyatı yayınladılar.

Bundan başka; Lübnan, imanları uğrunda şehit olan, aynı zamanda hayatlarının ilk zamanlarında Mesih’e iman etme kararı aldıkları için öldürülen Asad Şediak ve Kâmil El-Aytani gibi birçok şehitlerin merkezine çevrilmiştir.

Bu ülkeye:

  1. Denizin, dağların, çayların, karın, meşelerin ve doğanın güzelliğine,
  2. Dini özgürlüğe,
  3. Bütün Arap ülkeleri arasında en demokrat olduğu için üstünlük verilmiş[1].

Böylece, o daima siyasi ayaklanmaların, mezhep ve toplumsal çekişmelerin, iç savaşların ve kan dökülmelerinin yıkıcı etkilerine maruz kalmıştır.

Dua

Göksel Babamız, İslam’ın ve geleneklerin karanlığına dalmış bir halka Mesih’i sunmak için Yakın Doğuya gelen kahramanlar için sana minnettarız. Şimdi Lübnan’da görülen işler için sana minnettarım. Dua ediyorum ki, oradaki insanlar yüreklerini Mesih’e açsınlar.

Onlar anlasınlar ki, insanlara fanatizm ve mezhepçiliğin getirdiği cefa Mesih’in onların yaşamlarının Kralı olmayıncaya kadar bitmeyecek.

Tanrının vaadi

Her yanı çiçeklenip sevinçle coşacak, Sevincini haykıracak. Lübnan’ın yüceliği, Karmel ve Şaron’un görkemi ona verilecek. İnsanlar Rabbin yüceliğini, Tanrımızın görkemini görecek. (Yeşaya 35:2).

[1] Ayrıca, Lübnan kelimesi İncil’de yaşayanlar, dağ veya sedir ile ilgili olarak yaklaşık 70 kez geçmektedir.