جمعه ۱۰ مارچ ۲۰۲۳

جمعه ۱۰ مارچ ۲۰۲۳

این هفته برای کشور لبنان دعا می‌کنیم

دو قرن پیش، مبشران از غرب وارد خاورمیانه شدند و از قضا لبنان یکی از مناطقی بود که به آن گرایش بیشتری داشتند. آن زمان لبنان، بخشی از سوریه و تحت حکومت عثمانی بود. به یاری خدا و تحت قوت روح‌القدس مبشران در طول چند دهه شاهد محصول عظیمی بودند. خیلی از ما چیزی درباره این افراد نشنیده‌ایم؛ کسانی مانند «بِلیس»، «یسوب»، «اِسمیت» و «ون دایْک»، همگی ستارگان درخشانی در ذهن مبشران هستند. آنها هرچه داشتند را فدا کردند، رنج فراوان کشیدند و با تهدیدات، گرسنگی، بیماری و مشکلات بسیار دیگری روبه‌رو بودند. خدا به فیض و رحمت خود، نتیجه‌ای عالی‌ نصیب آنان کرد. آنها کتاب‌مقدس را به عربی ترجمه کردند و کلیساها و موسسات آموزشی زیادی را تاسیس کردند و کتب مسیحی بسیاری منتشر نمودند.
علاوه بر این، لبنان خانهٔ شهدای ایمان است؛ افرادی مانند «اسد شِدیاک» و «کامیل الایاتی» که در چلچلهٔ زندگی به قتل رسیدند؛ چون تصمیم گرفتند از مسیح پیروی نمایند.

این کشور دارای
۱. دریا، کوهستان، رودخانه‌ها، برف، جنگل و سبزه‌زاری زیباست.
۲. میزانی از آزادی مذهبی را داراست.
۳. در میان کشورهای عرب‌زبان از بیشترین دموکراسی برخوردار است.
با این وجود، مدام تحت تاثیر آشوب‌های سیاسی، قومی و اجتماعی، جنگ داخلی و خونریزی قرار می‌گیرد.

دعا

ای پدر ما که در آسمانی، شکرت می‌کنیم برای قهرمانانی که به خاورمیانه آمدند تا مسیح را به مردمی که در غلظت تاریکی اسلام و سنت بودند، بشارت دهند. شکرت می‌کنیم برای کاری که اکنون در لبنان انجام می‌دهی. دعا می‌کنم که مردم دل خود را به سوی مسیح بگشایند.
یاریشان ده تا متوجه بیچارگی‌ای که تندروی و فرقه‌گرایی ایجاد کرده، بشوند و بدانند که تا وقتی مسیح در زندگیشان تاج‌گذاری نشود، زندگی آنها به هیچ‌وجه تغییر نمی‌کند.

وعده

«شکوفۀ بسیار خواهد آورد و وجدکنان فریاد شادی سر خواهد داد. جلال لبنان به آن عطا خواهد شد، شکوه کَرمِل و شارون؛ جلال یهوه را خواهند دید، و شکوه خدای ما را مشاهده خواهند کرد.» (اشعیا ۲:۳۵)