3 Mart 2023. Cuma

3 Mart 2023. Cuma

Bu hafta Müslümanların
İsa Mesihi İyi Çoban
olarak tanımaları için dua edeceğiz.

Tanrının Sözünde İsa’ya farklı isimler veriliyor ve onlar farklı yollarla tanımlanıyor. Örneğin, İsa Kendini “İyi Çoban” olarak adlandırıyor. (Yuhanna 10:14). Onu, bizimle ilgilenen, bizi yeşil çayırlarda yatıran, bizi sakin suların kıyısında gezdiren, içimizi tazeleyen, doğruluk yollarında öncülük eden olarak tanımak ne büyük şereftir. (Mezmur 23:1-3). Kaybolan koyunu bulana kadar onu arayanda Odur. (Luka 15:4). Koyunları için canını veren yegâne çoban da O’dur. (Yuhanna 10:11, 15).

Dua

Rab İsa Mesih, büyük sevgin için sana minnettarım. Ben Müslümanlar için şefaat ediyorum. Onlar sana iman etsinler ve seni kendilerine İyi Çoban olarak tanısınlar. Onlar günahtan kurtulmak, düşmandan korunmak için sana tam güvensinler ve onlara yaşamları boyunca esenlik ver ve savun.

Onlar senin sadık, güvenilir ve gerçek olduğunu ve onları asla terk etmeyeceğini anlasınlar. Onlara senin sesine kulak vermelerini ve Kutsal Ruhun önderliğine ve yönlendirişine itaat etmeyi öğret.

Dua ediyorum ki, Müslümanlar İsa’ya Kurtarıcı olarak iman ettiklerinde Ruhun onları kurtlardan ve hırsızlardan korusun. (Yunahha 10:10).

Senin adınla. Âmin.

Tanrının vaadi

Ben iyi çobanım. (Yuhanna 10:14).