جمعه ۳ مارچ، ۲۰۲۳

جمعه ۳ مارچ، ۲۰۲۳

این هفته برای مسلمانان دعا می‌کنیم تا بدانند که عیسا شبان نیکوست

عیسا در کلام خدا القاب مختلفی دارد و به شکل‌های گوناگون توصیف شده است. برای مثال، عیسا خود را «شبان نیکو» خوانده است (یوحنا ۱۴:۱۰). چه افتخاری که او را می‌شناسیم، او از ما مراقبت می‌کند و ما را در چراگاه‌های سبز قرار می‌دهد، آن که ما را به آب‌های آرام هدایت می‌کند و جان ما را تازه می‌سازد و در مسیرهای پارسایی هدایت می‌کند (مزمور ۱:۲۳-۳). او همانی است که به دنبال گوسفند گمشده می‌رود تا آن را بیابد (لوقا ۴:۱۵). او همانی است که زندگی خود را برای گوسفندی می‌دهد (۱۱،۱۵:۱۰).

دعا

خداوند عیسای مسیح، شکرت می‌کنم که محبت عظیمت را به من بخشیدی. برای مسلمانان شفاعت می‌کنم. باشد که به تو ایمان داشته باشند و شبان نیکو بودن تو را احساس کنند. دعا می‌کنم که برای نجات خود از گناه، به تو اعتماد کنند، آنها را از دشمن محافظت و مراقبت کن و به آرامی و یکپارچگی در زندگی هدایت نما.
دعا می‌کنم که به وفاداری تو پی ببرند و بدانند که حقْ تویی و هرگز آنها را منحرف نمی‌کنی. دعا می‌کنم که بدانند قابل اعتمادی و هرگز آنها را ترک نخواهی کرد. به آنها تعلیم بده که به صدای تو گوش دهند و از هدایت و انگیزش روح‌القدس پیروی کنند.
دعا می‌کنم وقتی مسلمانان با ایمان نزد تو می‌آیند و به عیسا به‌عنوان منجی توکل می‌نمایند، روح تو مراقب آنها باشد. در برابر گرگ‌ها، دزدها و مزاحمان از آنها مراقبت کن (یوحنا ۱۰:۱۰).
به خاطر نام خود. آمین.

وعده

«من شبان نیکو هستم.» (یوحنا ۱۴:۱۰)